Εγγραφή

datablog 1.0

Εκχέρσωση, Θηβαίων, Βοιωτίας

Εκχέρσωση, Θηβαίων, Βοιωτίας Θέση: ΣΟΥΠΑΣΗ ή ΡΕΖΑ Νεοχωρακίου Έκταση: 6369,887τ.μ.
Ημερ/νία: 26-2-2008
Συντεταγμένες: 38.27952,23.39835
Πηγή: ΦΕΚ 139/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων: dzach