Εγγραφή

datablog 1.0

Εκχέρσωση, Θηβαίων, Βοιωτίας

Εκχέρσωση, Θηβαίων, Βοιωτίας Θέση: ΣΠΙΘΑΡΘΙ Νεοχωρακίου Έκταση: 10792
Ημερ/νία: 30.1.2008
Συντεταγμένες: 38.28824,23.40304
Πηγή: ΦΕΚ 95/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων: dzach