Εγγραφή

datablog 1.0

Εκχέρσωση, Κυριακίου, Βοιωτίας

Εκχέρσωση, Κυριακίου, Βοιωτίας Θέση: Μουρίζεζα−Χούνη Κυριακίου Έκταση: 889
Ημερ/νία: 11.2.2008
Συντεταγμένες: 38.34184,22.81309
Πηγή: ΦΕΚ 89/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων: dzach