Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Ρεθύμνης

1 Εγγραφή: Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ρεθύμνης, Ρεθύμνης, ΚΕΡΕΛΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ
Έκταση= 5219,00 τ.µ
Ημερ/νία= 8.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 950/2006 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 539992,3906639 540027,3906625 540044,3906618 540030,3906580 540029,3906546 539989,3906539 539974,3906547 539962,3906555 539976,3906578 539972,3906596 539977,3906611
Εισαγωγή δεδομένων=dzach