Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Ευρυτανίας

4 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ευρυτανίας, Φραγκίστας, Άγιος Βλάσιος Παλαιοκατούνας
Έκταση= 852,11 τ.µ.
Ημερ/νία= 14.3.2006
Πηγή= ΦΕΚ 297/2006 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 290443,4321256 290449,4321263 290457,4321284 290463,4321263 290474,4321250 290456,4321238 290442,4321238 290434,4321242 290436,4321252
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ευρυτανίας, Φραγκίστας, Ραχούλα Παλαιοκατούνας
Έκταση= 480,71 τ.µ
Ημερ/νία= 14.3.2006
Πηγή= ΦΕΚ 297/2006 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 288281,4321184 288276,4321173 288271,4321175 288262,4321187 288257,4321191 288257,4321201 288258,4321213 288267,4321214 288271,4321198 288268,4321192
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ευρυτανίας, Καρπενησίου
Ημερ/νία= 16.12.2005
Πηγή= ΦΕΚ 3/2006 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ευρυτανίας, Απεραντίων
Ημερ/νία= 4.9.2005
Πηγή= ΦΕΚ 3/2006 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=