Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Ροδόπης

12 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ροδόπης, Μαρωνείας, Αλώνι Προσκυνητών
Έκταση= 0,3625 στρ.
Ημερ/νία= 3.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 367/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 624394,4533864 624397,4533877 624406,4533880 624409,4533893 624401,4533896 624387,4533896
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ροδόπης, Μαρωνείας, Γιαγκίν Τσιφλίκ Μαρώνειας
Έκταση= 7,946 στρ.
Ημερ/νία= 4.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 367/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 634406,4527133 634424,4527132 634418,4527122 634508,4527111 634498,4527090 634494,4527053 634480,4527039 634360,4527079 634383,4527105
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ροδόπης, Φιλλύρας, Μαύρο χόρτο Φιλύρας
Έκταση= 1,077 στρ.
Ημερ/νία= 17.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 384/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 641997,4554237 642014,4554252 641993,4554270 641986,4554279 641958,4554253 641963,4554246 641975,4554256 641979,4554249
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ροδόπης, Φιλλύρας, Μαύρο χόρτο Φιλύρας
Έκταση= 2 στρ.
Ημερ/νία= 17.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 384/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1 642115,4554065 642129,4554048 642129,4554030 642144,4554008 642134,4554004 642111,4554032 642105,4554043 642107,4554061 #Τμήμα 2 642013,4554015
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ροδόπης, Φιλλύρας, Μαύρο χόρτο Φιλύρας
Έκταση= 1,585 στρ.
Ημερ/νία= 17.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 385/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 642012,4554216 641986,4554197 641953,4554238 641976,4554257 641980,4554253 641978,4554250
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ροδόπης, Φιλλύρας, Ελένου Βρύση Φιλύρας
Έκταση= 0,798 στρ.
Ημερ/νία= 17.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 396/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 648284,4565512 648280,4565526 648230,4565505 648238,4565491
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ροδόπης, Φιλλύρας, Μαύρο χόρτο Φιλύρας
Έκταση= 0,9205 στρ.
Ημερ/νία= 17.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 396/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 642002,4554321 642042,4554370 642049,4554360 642034,4554338 642013,4554308 642012,4554305
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ροδόπης, Φιλλύρας, Ελένου Βρύση − Αχλαδιά Φιλύρας
Έκταση= 2,416 στρ.
Ημερ/νία= 5.8.2008
Πηγή= ΦΕΚ 411/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 647932,4564783 647950,4564722 647918,4564710 647893,4564770
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ροδόπης, Μαρωνείας, Γιαγκίν Τσιφλίκ Μαρώνειας
Έκταση= 2,304 στρ.
Ημερ/νία= 4.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 367/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
633206,4526410 633169,4526428 633184,4526431 633226,4526427
#Τμήμα 2
633546,4526539 633530,4526570 633523,4526577 633525,4526598 633543,4526629 633556,4526621

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ροδόπης, Σώστου, Νοτιοανατολικά οικισµού ∆ιχάλας Σώστη
Έκταση= 48,2615 στρ.
Ημερ/νία= 1.9.2008
Πηγή= ΦΕΚ 463/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 602940,4558425 602916,4558352 602968,4558368 603080,4558471 603019,4558532 603035,4558589 603016,4558664 603312,4559034 603256,4559004 603084,4558821 603022,4558822 603020,4558809 602995,4558654 602976,4558654 602948,4558632 602917,4558560
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ροδόπης, Οργάνης, Τσιρί Μπουκ Άνω Βυρσίνης
Έκταση= 5,794 στρ.
Ημερ/νία= 2.9.2008
Πηγή= ΦΕΚ 467/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 649747,4574917 649666,4574938 649641,4574854 649687,4574835 649712,4574890 649738,4574893
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ροδόπης, Σαπών, Πιρέν Κιουσού Νέδας
Έκταση= 1,820 στρ.
Ημερ/νία= 2.9.2008
Πηγή= ΦΕΚ 467/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=