Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Ηλείας

28 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

G. Tsolakis είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αλιφείρας, Συλίμνα Χρυσούλι Μυρωνίων
Έκταση= 2000
Ημερ/νία= 07/09/2007
Πηγή= ΦΕΚ 43/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

G. Tsolakis είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Λακαθέλα Δάφνη
Έκταση= 1800
Ημερ/νία= 13/11/07
Πηγή= ΦΕΚ 44/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

G. Tsolakis είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Ζαχάρως, Κάστρο Μίνθης
Έκταση= 3000
Ημερ/νία= 03/10/2007
Πηγή= ΦΕΚ 43/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

G. Tsolakis είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Ιαρδάνου, Μπουντρούμι Βουνάργου
Έκταση= 660
Ημερ/νία= 11/12/07
Πηγή= ΦΕΚ 44/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Λεχαινών, Φράγµα Μπορσίου − Μέλλισσας
Έκταση= 2.350 στρεµ.
Ημερ/νία= 17.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 52/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Ηλείας, Πύργου, Γουλά Άγιος Γεώργιος
Έκταση= 2,656 στρεµ.
Ημερ/νία= 11.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 114/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Ηλείας, Πύργου, ∆αφνούλι Κατακόλου
Έκταση= 1,300 στρ.
Ημερ/νία= 10.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 56/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Ηλείας, Πύργου, Βουνό Κατακόλου Κατακόλου
Έκταση= 1.500 στρ.
Ημερ/νία= 10.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 52/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Γούβες Κρυονερίου
Έκταση= 0,150 στρ.
Ημερ/νία= 10.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 143/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Ηλείας, Φολόης, Ρουστάµι Κούµανι
Έκταση= 1,760 στρ.
Ημερ/νία= 26.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 177/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Φακή Γερακίου
Έκταση= 1,500 στρ.
Ημερ/νία= 11.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 240/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Βαρθολομιού, Κούτσουρα Βρανά
Έκταση= 3,100 στρ.
Ημερ/νία= 10.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 250/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Λεχαινών, Μελίσσια Μέλισσας
Έκταση= 0,700 στρ.
Ημερ/νία= 21.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 248/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Λεχαινών, Μέλισσα Μέλισσας
Έκταση= 9,500 στρ.
Ημερ/νία= 13.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 248/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Λεχαινών, Φεγγούλες Μέλισσας
Έκταση= 4,100 στρ.
Ημερ/νία= 20.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 248/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Πηνείας, Μύλος Ροδιάς
Έκταση= 3,100 στρ.
Ημερ/νία= 19.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 248/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Λεχαινών, Σπαρτιά Κάστρου− Κυλλήνης
Έκταση= 0,900 στρ.
Ημερ/νία= 12.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 258/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Πηνείας, Κοκοράκια Σκλίβα
Έκταση= 0,220 στρ.
Ημερ/νία= 11.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 258/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ηλείας, Λασιώνος, Ντειµεντέ Τσιπιάνων
Έκταση= 28,728 στρ.
Ημερ/νία= 25.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 263/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 302385,4194826 302318,4194936 302129,4195156 302397,4194965
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Βουπρασίας, Βαθιά Λάκα Νησίου
Έκταση= 1,400 στρ.
Ημερ/νία= 19.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 291/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Λεχαινών, Σγούρα Μπόρσι− Μέλισσας Γερακίου
Έκταση= 8,400 στρ.
Ημερ/νία= 4.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 291/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Λεχαινών, Μάγειρα ∆έντρο ή Βελατσούρα Μέλισσας
Έκταση= 74,000 στρ.
Ημερ/νία= 20.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 337/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Ηλείας, Φολόης, Έξι δέντρα Φολόης
Έκταση= 0,157 στρ.
Ημερ/νία= 24.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 337/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Σκιλλούντος, Κουκουναριά Άνω Σαµικού
Έκταση= 0,450 στρ.
Ημερ/νία= 12.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 354/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ηλείας, Ωλένης, Νίκα Κουτσοχέρας
Έκταση= 8,324 στρ.
Ημερ/νία= 14.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 361/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 281858,4185507 281786,4185519 281783,4185493 281768,4185467 281819,4185398 281363,4185412
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αρχαίας Ολυμπίας, Άγιο Γεώργιο Σµίλα
Έκταση= 0,600 στρ.
Ημερ/νία= 19.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 383/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ηλείας, Λασιώνος, Ιτιές Αγ. Κυριακής
Έκταση= 2,818 στρ.
Ημερ/νία= 18.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 431/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 303520,4191702 303551,4191699 303538,4191691 303541,4191674 303568,4191642 303507,4191642
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Ηλείας, Ζαχάρως, Γυαλοχώραφο Κακοβάτου
Έκταση= 8,250 στρ.
Ημερ/νία= 11.8.2008
Πηγή= ΦΕΚ 436/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=