Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Κορινθίας

17 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Κορινθίας, Αγίων Θεοδώρων, Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων
Έκταση= 427,56
Ημερ/νία= 9-1-2008
Πηγή= ΦΕΚ 62/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 419335.75,4198239.54 419343.45,4198247.45 419351.84,4198258.47 419355.69,4198259.68 419361.68,4198259.91 419366.24,4198256.55 419364.08,4198250.32 419363.13,4198244.33 419354.95,4198243.85 419352.32,4198239.30 419349.20,4198232.34 419338.41,4198234.73
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Κορινθίας, Αγίων Θεοδώρων, Μασιάρι Αγίων Θεοδώρων
Έκταση= 129,71
Ημερ/νία= 24.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 36/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 423306,4199833 423306,4199836 423305,4199841 423319,4199844 423319,4199835 423320,4199835 423318,4199835 423319,4199828 423314,4199834
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Κορινθίας, Λουτρακίου-Περαχώρας, Γαλότα Λουτρακίου − Περαχώρας
Έκταση= 3.076,00
Ημερ/νία= 21.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 16/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 411346,4197047 411344,4197079 411354,4197096 411397,4197091 411444,4197080 411388,4197051 411362,4197049
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Κορινθίας, Αγίων Θεοδώρων, Κόκκινο Λιθάρι Αγίων Θεοδώρων
Έκταση= 556,70
Ημερ/νία= 30-3-2007
Πηγή= ΦΕΚ 163/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 425706.91,4200412.37
425710.38,4200400.94
425704.98,4200400.08
425692.34,4200398.05
425695.32,4200374.05
425702.68,4200372.76
425702.68,4200372.76
425712.26,4200378.30
425715.74,4200388.27
425711.94,4200412.72

Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Κορινθίας, Αγίων Θεοδώρων, Κόκκινο Λιθάρι Αγίων Θεοδώρων
Έκταση= 981,48
Ημερ/νία= 17.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 160/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 425722.35,4200437.89
425736.35,4200442.71
425741.98,4200444.56
425749.84,4200447.81
425754.87,4200437.80
425761.32,4200418.22
425731.19,4200407.70
425728.22,4200417.62

Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Κορινθίας, Αγίων Θεοδώρων, Κόκκινο Λιθάρι Αγίων Θεοδώρων
Έκταση= 169,22
Ημερ/νία= 29.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 160/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 425667.93,4200573.17
425680.59,4200573.72
425680.74,4200561.62
425665.44,4200560.96

Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Κορινθίας, Βόχας, Κουτσό Χαλκίου
Έκταση= 1.239,99
Ημερ/νία= 30-11-2004
Πηγή= ΦΕΚ 160/2008 τεύχ. 4 σελ. 1
Συντεταγμένες= 388352.01,4192123.28
388358.69,4192103.30
388365.74,4192092.33
388369.98,4192088.67
388357.31,4192084.14
388337.13,4192086.74
388311.36,4192063.59
388302.82,4192061.08
388294.78,4192071.60
388323.43,4192081.19
388340.68,4192115.05

Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Κορινθίας, Αγίων Θεοδώρων, Κόκκινο Λιθάρι Αγίων Θεοδώρων
Έκταση= 6.760,15 τ µ.
Ημερ/νία= 1987
Πηγή= ΦΕΚ 43/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Κορινθίας, Αγίων Θεοδώρων, Κόκκινο Λιθάρι Αγίων Θεοδώρων
Έκταση= 752,20 τ.μ.
Ημερ/νία= 1.6.2005 έως 20.2.2006
Πηγή= ΦΕΚ 13/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Κορινθίας, Βόχας, - Ζευγολατείου (Οικισµός Καλεντζίου), Σουληναρίου και Χαλκίου
Έκταση= 12.977.871,53 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 80/2008 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Κορινθίας, Λουτρακίου-Περαχώρας, Κάβος Ισθµίων
Έκταση= 674,43 τ.μ.
Ημερ/νία= 20.4.2007 έως 5.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 13/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Κορινθίας, Τενέας, - Στεφανίου
Έκταση= 895.346,065 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 79/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Κορινθίας, Αγίων Θεοδώρων, Κόκκινο Λιθάρι Αγίων Θεοδώρων
Έκταση= 253,46 τ.μ.
Ημερ/νία= 1972 −1987
Πηγή= ΦΕΚ 213/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 425675,4200489 425687,4200491 425692,4200472 425680,4200469
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Κορινθίας, Σαρωνικού, Οξύ Γαλατακίου
Έκταση= 2.338,92 τ.µ.
Ημερ/νία= 30.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 306/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 407961,4190046 408000,4190068 408043,4190072 408036,4190060 408029,4190042 408024,4190030 408020,4190023 408007,4190015 408004,4190003 408000,4190030
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Κορινθίας, Αγίων Θεοδώρων, Κουλαντζίκι Αγίων Θεοδώρων
Έκταση= 865,88 τ.μ.
Ημερ/νία= 1.5.2007 έως 13.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 362/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= #Σημείο Α
422168,4197666 422159,4197661 422152,4197640

#Σημείο Β
422160,4197634 422165,4197628 422174,4197617 422178,4197621 422176,4197622 422186,4197643 422180,4197649 422176,4197655

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Κορινθίας, Ευρωστίνης, Άγ. Κωνσταντίνος Λυγιάς
Έκταση= 798,48 τ.μ.
Ημερ/νία= 1990
Πηγή= ΦΕΚ 409/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 363485,4220610 363488,4220619 363491,4220630 363492,4220637 363511,4220635 363524,4220635 363521,4220619 363521,4220616 363515,4220615 363494,4220608
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Κορινθίας, Σικυωνίων, Κουµαριά Ροζενών
Έκταση= 2.569,68 τ.μ.
Ημερ/νία= 26.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 465/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=