Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Ημαθίας

16 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ημαθίας, Μακεδονίδος, Πλιόλακας Δασκίου Δασκίου
Έκταση= 403
Ημερ/νία= 19-2-2008
Πηγή= ΦΕΚ 118/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 343300,4465875 343308,4465869 343270,4465829 343267,4465833
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ημαθίας, Νάουσας, Κουτσούφλιανη Αγ. Παύλου
Έκταση= 2853
Ημερ/νία= 26.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 5/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 327856,4505312 327850,4505325 327842,4505337 327851,4505349 327863,4505346 327881,4505355 327893,4505371 327901,4505375 327900,4505394 327920,4505390 327935,4505385 327935,4505367 327920,4505356
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ημαθίας, Βέροιας, AT 2221 Αγροκτήµατος Βέροιας
Έκταση= 2175,13 τ.µ.+2892,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 22.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 167/2008 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ημαθίας, Νάουσας, Κουκούλι Νάουσας
Έκταση= 2,314 στρ.
Ημερ/νία= 3.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 211/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ημαθίας, Νάουσας, Νταµφόρ Ροδοχωρίου
Έκταση= 2938,5 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 302/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 331834,4505357
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ημαθίας, Βέροιας, Καβάκια Βέροιας
Έκταση= 4.035 στρ.
Ημερ/νία= 29.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 325/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ημαθίας, Μακεδονίδος, Τσαϊρια Πολυδένδρου
Έκταση= 2072 στρ.
Ημερ/νία= 22.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 330/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 353234,4471174 353233,4471147 353237,4471141 353236,4471135 353248,4471108 353254,4471110 353262,4471106 353285,4471112 353279,4471124 353277,4471133 353267,4471149 353248,4471171
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ημαθίας, Βέροιας, Άλσος Παπάγου Βέροιας
Έκταση= 0,618 στρ.
Ημερ/νία= 31.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 339/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Ημαθίας, Βέροιας, Καλίγκα Βέροιας
Έκταση= 0,691 στρ.
Ημερ/νία= 31.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 341/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ημαθίας, Βεργίνας, Καρυά Βεργίνας
Έκταση= 2518,03 τµ.
Ημερ/νία= 14.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 372/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ημαθίας, Μακεδονίδος, Κωσταντάς Σφηκιάς
Έκταση= 1370,57 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 384/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 347895,4472350 347913,4472342 347925,4472344 347936,4472352 347942,4472366 347949,4472376 347946,4472375 347943,4472375 347929,4472376 347927,4472375 347924,4472386 347901,4472371 347896,4472358 347895,4472351 347895,4472350
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Ημαθίας, Νάουσας, Κουτσούφλιανη Αγ. Παύλου
Έκταση= 4050 τ.µ.
Ημερ/νία= 13.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 411/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ημαθίας, Βεργίνας, Αγ. ∆ηµήτριος ή Ανίβας Παλατιτσίων
Έκταση= 26.613 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 414/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ημαθίας, Μακεδονίδος, Κλαδερή ∆ασκίου
Έκταση= 1,786 στρ.
Ημερ/νία= 16.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 414/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 344317,4466192 344328,4466182 344335,4466160 344328,4466147 344334,4466131 344331,4466124 344316,4466148 344303,4466164 344280,4466167 344283,4466190
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ημαθίας, Βέροιας, Λευκόπετρα Λευκόπετρας
Έκταση= 1,437 στρ.
Ημερ/νία= 11.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 453/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 345248,4477136 345257,4477140 345313,4477169 345314,4477194 345320,4477194 345334,4477180 345349,4477157 345299,4477144 345268,4477123 345248,4477136
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ημαθίας, Βέροιας, Καλίπετρα Ράχης
Έκταση= 23,214 στρ.
Ημερ/νία= 15.8.2008
Πηγή= ΦΕΚ 471/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=