Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Σάμου

9 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Σάμου, Βαθέος, Αγία Ζώνη − Βλαµαρή Βαθέος
Έκταση= 1.425,40 τ.µ.
Ημερ/νία= 25.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 93/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 763703,4182328 763696,4182309 763727,4182302 763728,4182293 763731,4182286 763741,4182282 763746,4182290 763749,4182295 763763,4182300 763774,4182295 763776,4182302 763764,4182307 763730,4182318
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Σάμου, Βαθέος, Αγίου Κωνσταντίνου Βαθέος
Έκταση= 4752τ.µ.
Ημερ/νία= 25-2-2008
Πηγή= ΦΕΚ 91/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 748981,4187528 748995,4187502 749023,4187493 749058,4187493 749079,4187501 749091,4187502 749089,4187519 749054,4187534 749053,4187546 749060,4187562 749029,4187561 749019,4187548 748998,4187542
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Σάμου, Καρλοβασίων, Λάουρα ή Τσακαλοφωλιά Υδρούσας
Έκταση= 1.120,81τ.µ.
Ημερ/νία= 23.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 226/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 741039,4185393 741047,4185386 741055,4185381 741066,4185380 741074,4185384 741079,4185383 741093,4185382 741094,4185394 741091,4185407 741078,4185404 741068,4185405 741063,4185408 741059,4185407 741054,4185407
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Σάμου, Καρλοβασίων, Βαριανέικα Κοντακαίικων
Έκταση= 5072,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 287/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= #Τμήμα1 739971,4182975 739992,4182946 739968,4182926 739935,4182938 739936,4182959 #Τμήμα2 739961,4182911 739970,4182900 740007,4182880 740004,4182875 739978,4182850 739967,4182838 739943,4182836 739929,4182836 739920,4182849 739935,4182886 739943,4182883
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Σάμου, Καρλοβασίων, Στενό Κονταίικων
Έκταση= 6627,52 τ.µ.
Ημερ/νία= 3.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 287/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 741297,4182712 741335,4182717 741355,4182728 741389,4182728 741402,4182732 741431,4182733 741443,4182725 741445,4182698 741410,4182689 741392,4182673 741368,4182667 741334,4182665 741330,4182689 741298,4182690 741286,4182695
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Σάμου, Βαθέος, Άγιος Αθανάσιος−∆ήµα Βαθέος
Έκταση= 3.806.88 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 309/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Σάμου, Καρλοβασίων, Πεταλούδα Υδρούσας
Έκταση= 1211,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 346/2008 τεύχ. 4 σελ. 14
Συντεταγμένες= 742078,4185495 742078,4185518 742060,4185524 742042,4185516 742043,4185496 742065,4185477
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Σάμου, Βαθέος, Καµαρίτσα Βαθέος
Έκταση= 2952,42 τ.µ.
Ημερ/νία= 29.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 389/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 761639,4183769 761617,4183741 761594,4183734 761577,4183726 761563,4183738 761573,4183765 761590,4183782 761600,4183775 761607,4183782 761602,4183790 761625,4183796
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Σάμου, Βαθέος, Ζερβού Βαθέος
Έκταση= 25057,99 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.9.2008
Πηγή= ΦΕΚ 486/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=