Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Κερκύρας

19 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κερκύρας, Κασσωπαίων, Τσιταούρι−Τζανί Σινιών
Έκταση= 2,548 στρ.
Ημερ/νία= 26/8/2007
Πηγή= ΦΕΚ 91/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κερκύρας, Κασσωπαίων, Σάντα Σινιών
Έκταση= 86,804 στρ.
Ημερ/νία= 10.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 70/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κερκύρας, Κασσωπαίων, Σάντα Σινιών
Έκταση= 48,057 στρ.
Ημερ/νία= 10.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 60/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κερκύρας, Κασσωπαίων, Σάντα Σινιών
Έκταση= 9,391 στρ.
Ημερ/νία= 10.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 56/2008 τεύχ. 4 σελ. 21
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κερκύρας, Κασσωπαίων, Αγ. Γεώργιος Κασσιόπης
Έκταση= 66,573 στρ.
Ημερ/νία= 10.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 41/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Μελιτειέων, Καράπαπα−Αµπελάκια Χλοµοτιανών
Έκταση= 3,35 στρ.
Ημερ/νία= 31.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 15/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Παξών, Καστανίδα Λάκκας
Έκταση= 4,81 στρ.
Ημερ/νία= 5.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 17/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Θιναλίου, Παλαιόκαµπος Αγ. Παντελεήµονα
Έκταση= 4,21 στρ.
Ημερ/νία= 9.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 199/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Φαιάκων, Γιατρώνες Άνω Κορακιάνας
Έκταση= 3,000 στρ.
Ημερ/νία= 26.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 211/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Παξών, Βασιλάτικα Λάκκας
Έκταση= 0,88 στρ.
Ημερ/νία= 22.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 264/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Παξών, Λίλου Βλαχοπουλάτικων
Έκταση= 1,29 στρ.
Ημερ/νία= 22.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 265/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Παρελίων, Κοκκινόχωµα−Βινιώτενα Γιαννάδων
Έκταση= 0,820 στρ.
Ημερ/νία= 7.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 322/2008 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Κορισσίων, Μέγας Χορός Περιβολίου
Έκταση= 0,398 στρ.
Ημερ/νία= 10.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 327/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Κερκύρας, Μελιτειέων, Προφήτης Ηλίας Άνω Παυλιάνας
Έκταση= 3,01 στρ.
Ημερ/νία= 17.4.2008.
Πηγή= ΦΕΚ 327/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Μελιτειέων, Παπακόντου Χλωµού
Έκταση= 1,63 στρ.
Ημερ/νία= 15.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 359/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Παρελίων, Προφ. Ηλίας Γιαννάδων
Έκταση= 1,83 στρ.
Ημερ/νία= 7.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 355/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Μελιτειέων, Άνω Κάµπος Άνω Παυλιάνας
Έκταση= 1,89 στρ.
Ημερ/νία= 17.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 379/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Κορισσίων, Πετάσσωνας Περιβολίου
Έκταση= 5,58 στρ.
Ημερ/νία= 8.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 449/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Αγίου Γεωργίου, Αγ. Γεώργιος Πάγων
Έκταση= 2,850 στρ.
Ημερ/νία= 18.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 479/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=