Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Πρεβέζης

23 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Λούρου, Καρκοφωλιά Νέου Ωρωπού
Έκταση= 507 τ.µ.
Ημερ/νία= 23.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 71/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 215260,4339265 215279,4339262 215274,4339281 215262,4339287 215244,4339285
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Πάργας, Βάθα Λιβαδαρίου
Έκταση= 4,23 στρεµ.
Ημερ/νία= 16.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 71/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 192221,4356886 192243,4356906 192270,4356894 192299,4356863 192297,4356854 192271,4356846 192260,4356837 192228,4356837 192201,4356841 192209,4356866 192227,4356880
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Φαναρίου, Νούλι ∆εσποτικών
Έκταση= 21,175 στρεµ.
Ημερ/νία= 17.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 45/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, Λεύκα Καστροσυκιάς
Έκταση= 1.401τ.μ.
Ημερ/νία= 22.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 146/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 208635,4333209 208641,4333197 208657,4333197 208673,4333178 208658,4333165 208636,4333173 208620,4333200 208618,4333221 208627,4333227 208631,4333222 208628,4333207
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

>>, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Φαναρίου
Ημερ/νία= 10-1-2008
Πηγή= ΦΕΚ 172/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Πάργας, Γράβα − Κώστα Ανθούσας
Έκταση= 4,053 στρ.
Ημερ/νία= 14.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 252/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Φαναρίου, Κράψη ∆εσποτικών
Έκταση= 360 στρ.
Ημερ/νία= 1.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 252/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Φαναρίου, Αγία Φανερωµένη Κορώνης
Έκταση= 80,087 στρ.
Ημερ/νία= 11.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 297/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, ΜΠΟΥΡ∆ΕΓΚΙ Ριζών
Έκταση= 320 τ.µ.
Ημερ/νία= 2005+2008
Πηγή= ΦΕΚ 308/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1 204183,4337291 204193,4337314 204178,4337305 204175,4337294 #Τμήμα 2 204155,4337278 204158,4337284 204155,4337285 204156,4337293 204152,4337293 204145,4337290 204140,4337286
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Θεσπρωτικού, ΑΜΠΛΑ Παππαδατών
Έκταση= 624 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 309/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Φαναρίου, Σκέµπο Σταυροχωρίου
Έκταση= 2,948 στρ.
Ημερ/νία= 27.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 313/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 203973,4351228
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, ΜΠΟΥΡ∆ΕΓΚΙ Ριζών
Έκταση= 444,22 τ.µ.
Ημερ/νία= 2002
Πηγή= ΦΕΚ 354/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 204179,4337408 204195,4337425 204188,4337438 204168,4337427
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, Μπακάρα Καναλίου
Έκταση= 10,278 στρ.
Ημερ/νία= 17.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 364/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, ΜΠΟΥΡ∆ΕΓΚΙ Ριζών
Έκταση= 214,34 τ.µ.
Ημερ/νία= 2002
Πηγή= ΦΕΚ 368/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 204195,4337425 204204,4337435 204210,4337446 204210,4337449 204188,4337438
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Φαναρίου, Ραχού Βαλανιδόρραχης
Έκταση= 2,614 στρ.
Ημερ/νία= 8.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 375/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, ΑΜΜΟΥΣΕΣ Καναλιού
Έκταση= 152 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 389/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 208111,4333561 208114,4333566 208113,4333569 208102,4333576 208094,4333569
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, ΜΠΟΥΡ∆ΕΓΚΙ Ριζών
Έκταση= 181,5 τ.µ.
Ημερ/νία= 2005
Πηγή= ΦΕΚ 389/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 204128,4337346 204134,4337349 204128,4337379 204123,4337376
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Φαναρίου, Νταµάρια Κορώνης
Έκταση= 159,602 στρ.
Ημερ/νία= 26.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 390/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, ΚΑΤΣΑΜΠΑ∆ΙΑ Χειµαδιού
Έκταση= 1.314,33 τ.µ.
Ημερ/νία= 3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 405/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 205382,4338582
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, ΧΟΥΛΙΑΡΑ Βράχου
Έκταση= 1.196,5 τ.µ.
Ημερ/νία= 2007
Πηγή= ΦΕΚ 424/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Φαναρίου, - Μουζακαίϊκων και Άνω Σκαφιδωτής, Αχερουσίας
Έκταση= 706,855 στρ.
Ημερ/νία= 9.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 477/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, - Χειµαδιού
Έκταση= 3,355 στρ.
Ημερ/νία= 26.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 484/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Φαναρίου, - Θεµέλου
Έκταση= 79,168 στρ.
Ημερ/νία= 22.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 484/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=