Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Πέλλης

5 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Πέλλης, Εξαπλατάνου, ∆ασάκι Θεοδωρακίου
Έκταση= 23,00 στρ
Ημερ/νία= 3-3-2008
Πηγή= ΦΕΚ 184/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 350855,4540090 350940,4540161 351009,4540148 351032,4540069 350984,4539904 350935,4540013 350885,4540046 350924,4540065 350928,4540120
#Περιοχή 2
350830,4540228 350878,4540192 350849,4540151 350800,4540188

Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πέλλης, Έδεσσας, Γκαρλότ Σωτήρας
Έκταση= 1,624 στρ.
Ημερ/νία= 16.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 253/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 333177,4527171 333141,4527187 333146,4527204 333155,4527210 333174,4527216 333185,4527213 333192,4527206 333192,4527196 333195,4527184
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πέλλης, Αριδαίας, Σκάρτ Προµάχων
Έκταση= 587,00 τ.μ.
Ημερ/νία= 5.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 350/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 331510,4541931 331516,4541953 331523,4541963 331510,4541979 331516,4541990 331530,4541973 331524,4541962 331525,4541939 331515,4541922
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Πέλλης, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Χαλάσµατα ∆ροσερού
Έκταση= 400,00 στρεµ.
Ημερ/νία= 8.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 428/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 353293,4525705 353257,4525626 353116,4525439 353086,4525329 353137,4525296 353145,4525238 353117,4525184 353089,4525164 353054,4524941 353136,4524799 353184,4524767 353206,4524788 353239,4524774 353247,4524752 353275,4524658 353310,4524585 353360,4524490 353379,4524409 353444,4524345 353485,4524403 353502,4524512 353516,4525117 353524,4525366 353427,4525551
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Πέλλης, Μενηίδος, Ρέµα Κωνσταντίνας Ανύδρου
Έκταση= 636,00 στρ.
Ημερ/νία= 23.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 440/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=