Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Δωδεκανήσου

23 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Ιαλυσού, ΚΑΝΔΗΛΙ ΙΑΛΥΣΟΥ
Έκταση= 10230
Ημερ/νία= 18-8-2007
Πηγή= ΦΕΚ 23/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 874805,4037336 874777,4037361 874787,4037381 874781,4037400 874801,4037449 874819,4037458 874821,4037470 874798,4037489 874755,4037479 874742,4037459 874724,4037424 874743,4037405 874729,4037331 874751,4037330 874779,4037318 874788,4037307 874816,4037294 874824,4037323
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Ιαλυσού, Άγιος Νικόλαος ΠΟΘΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Έκταση= 1455
Ημερ/νία= 25.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 23/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 765717,4092595 765722,4092584 765748,4092569 765764,4092590 765756,4092609 765737,4092617 765722,4092610
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi
Ο χάρτης στο ΦΕΚ δεν συμπίπτει με το δορυφορικό υπόβαθρο της Google.

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Καλυμνίων, Λαφάσι−Παναγία Λουβών Καλύµνου
Έκταση= 6453
Ημερ/νία= 30.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 20/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 766816,4093373 766769,4093393 766758,4093390 766745,4093397 766736,4093399 766742,4093413 766752,4093422 766762,4093443 766749,4093479 766777,4093491 766792,4093462 766806,4093471 766819,4093460 766830,4093459
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Δωδεκανήσου, Καμείρου, Χαρκαγγέλα Φανών
Έκταση= 1145τμ.
Ημερ/νία= 29-10-2007
Πηγή= ΦΕΚ 73/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 856601,4029567 856624,4029547 856628,4029539 856626,4029515 856607,4029512 856596,4029531 856595,4029554
Εισαγωγή δεδομένων=Ανώνυμος

dzach είπε...

Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Νότιας Ρόδου, Παναγία Γαλατούσα Βατίου
Έκταση= 26,67 στρ.
Ημερ/νία= 25.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 82/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Κω, Ασκληπείο Κω
Έκταση= 640τ.μ.
Ημερ/νία= 16-10-2007
Πηγή= ΦΕΚ 73/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Κω, Χαϊχούτες Κω
Έκταση= 1454
Ημερ/νία= 21-6-2007
Πηγή= ΦΕΚ 23/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Πεταλούδων, Καλαμώνας Πεταλούδων
Έκταση= 3717
Ημερ/νία= 3-11-2007
Πηγή= ΦΕΚ 75/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 864170,4032420 864169,4032392 864184,4032366 864197,4032317 864223,4032321 864217,4032367 864212,4032418 864187,4032425
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Ιαλυσού, Κατάρτι Κανδηλί
Έκταση= 19296
Ημερ/νία= 29-6-2007
Πηγή= ΦΕΚ 23/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Νότιας Ρόδου, Φιλίππα Κατταβιάς
Έκταση= 2595 τ.µ
Ημερ/νία= 27.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 163/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Ιαλυσού, Ιξιά Ρόδου
Έκταση= 7673 τ.µ.
Ημερ/νία= 12.9.1998
Πηγή= ΦΕΚ 163/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Καμείρου, Πατελιές Ρόδου
Έκταση= 2.660 τ.µ.
Ημερ/νία= 1960 -1980
Πηγή= ΦΕΚ 262/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Νότιας Ρόδου, Πέρα Κάµπος Γενναδίου
Έκταση= 284 τ.µ.
Ημερ/νία= 1990 - 1998
Πηγή= ΦΕΚ 266/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Αφάντου, Καραούλι Νήσου Ρόδου
Έκταση= 2,075στρ.
Ημερ/νία= 30.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 309/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Ρόδου, Άγιος Λουκάς Σορωνής
Έκταση= 1,735 στρ.
Ημερ/νία= 4.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 325/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Ατταβύρου, Βουνό Αγίου Ισιδώρου
Έκταση= 1580 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 375/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 846704,4008223 846697,4008218 846685,4008204 846700,4008202 846681,4008172 846670,4008164 846671,4008151 846692,4008156 846704,4008176 846716,4008188 846717,4008199 846723,4008210
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Λινδίων, Πολυστράτου Λόρδου, Ρόδου
Έκταση= 4220 τ.µ.
Ημερ/νία= 1998
Πηγή= ΦΕΚ 407/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Δωδεκανήσου, Λινδίων, Πεύκοι Ρόδου
Έκταση= 335 τ.µ.
Ημερ/νία= 2007
Πηγή= ΦΕΚ 407/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 858076,4005817
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Πεταλούδων, Κάτω Καλαµώνα Ρόδου
Έκταση= 1110 τ.µ.
Ημερ/νία= 3.2004
Πηγή= ΦΕΚ 262/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Ηρακλειδών, Κάστρο Αντιµάχειας − Καρδάµαινας Καρδάµαινας
Έκταση= 937.285,27 τ.µ.
Ημερ/νία= 16.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 446/2008 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Καρπάθου, Ίχτια Όθους
Έκταση= 639,69 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 446/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Καρπάθου, Μουσταφά Μάντρα Ολύµπου
Έκταση= 2908 τ.µ.
Ημερ/νία= 11.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 484/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Δωδεκανήσου, Καρπάθου, Κοιµητήριο ∆ιαφανίου Ολύµπου
Έκταση= 213 τ.µ.
Ημερ/νία= 1983
Πηγή= ΦΕΚ 484/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 790238,3961089 790245,3961088 790254,3961094 790258,3961101 790254,3961104 790255,3961107 790250,3961110 790245,3961100 790246,3961100 790239,3961096
Εισαγωγή δεδομένων=