Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Λευκάδος

9 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Λευκάδος, Λευκάδος, Λαγκάδια Κατούνας
Έκταση= 0,935 στρ.
Ημερ/νία= 10.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 261/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Λευκάδος, Ελλομένου, Μώλος Κατοχωρίου
Έκταση= 1,631 στρ.
Ημερ/νία= 23.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 283/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Λευκάδος, Ελλομένου, Ρεµατιά Βλυχού
Έκταση= 6,826 στρ.
Ημερ/νία= 23.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 283/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Λευκάδος, Απολλωνίων, Μύλος Μαραντοχωρίου
Έκταση= 2,500 στρ.
Ημερ/νία= 16.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 308/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Λευκάδος, Ελλομένου, Χιοτάτα Φτερνού
Έκταση= 1,525 στρ.
Ημερ/νία= 19.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 308/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Λευκάδος, Απολλωνίων, Βαρκό Αθανίου
Έκταση= 0,855 στρ.
Ημερ/νία= 4.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 353/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Λευκάδος, Απολλωνίων, ∆ραγκουνάρα ή Νυχτερίδια Ευγήρου
Έκταση= 10,975 στρ.
Ημερ/νία= 6.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 462/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Λευκάδος, Λευκάδος, Κουτσουπερό ή Καµπιά Αγίου Νικήτα
Έκταση= 1,333 στρ.
Ημερ/νία= 1.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 463/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Λευκάδος, Απολλωνίων, Άρµενο Μαραντοχωρίου
Έκταση= 2,360 στρ.
Ημερ/νία= 7.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 471/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=