Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Λαρίσης

41 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λαρίσης, Μελιβοίας, Παπαθεοδώρου−Γκορτσιές Αγιοκάµπου Σκήτης
Έκταση= 1,244 στρ
Ημερ/νία= 14.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 55/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 403409,4393735 403385,4393722 403422,4393706 403442,4393687 403462,4393695
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας, Γιανίτσι ή Καρακοφωλιά Μελιβοίας
Έκταση= 8854
Ημερ/νία= 7.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 7/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= #Ε1
395177,4400114 395147,4400150 395121,4400175 395110,4400193 395109,4400206 395083,4400218 395066,4400178 395076,4400173 395092,4400153 395139,4400122
#Ε2
395042,4400153 395126,4400130 395137,4400070 395087,4400073 395095,4400094 395079,4400095 395041,4400106

Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λαρίσης, Μελιβοίας, Καστριά−Γρεβενί ή Νιάµα Μελιβοίας
Έκταση= 1785
Ημερ/νία= 21.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 66/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 400829,4403638 400817,4403684 400806,4403693 400784,4403743 400796,4403740 400814,4403738 400816,4403725 400831,4403704 400831,4403691 400825,4403689 400832,4403665 400834,4403642
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Αγιάς
Πηγή= ΦΕΚ 141/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας
Πηγή= ΦΕΚ 141/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας
Πηγή= ΦΕΚ 141/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας
Πηγή= ΦΕΚ 141/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας
Πηγή= ΦΕΚ 144/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας
Πηγή= ΦΕΚ 144/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας
Πηγή= ΦΕΚ 144/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας
Πηγή= ΦΕΚ 144/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας
Πηγή= ΦΕΚ 146/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας
Πηγή= ΦΕΚ 147/2008 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας
Πηγή= ΦΕΚ 147/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας
Πηγή= ΦΕΚ 147/2008 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Λαρίσης, Μελιβοίας, Μολύβια Μελιβοίας
Έκταση= 2,390 στρ.
Ημερ/νία= 30.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 90/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας, Γιαννίτσι ή Καρακοφωλιά Μελιβοίας
Έκταση= 12.599,5 τ.µ.
Ημερ/νία= 7.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 43/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λαρίσης, Τυρνάβου, Πασατσικού ∆αµασίου
Έκταση= 187,5 στρ.
Ημερ/νία= 3.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 68/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 347216,4392478 347429,4392478 347364,4392686 347310,4392857 347249,4392966 347314,4393096 347283,4393148 347009,4392989 346996,4392670 347043,4392516 347153,4392534
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Παλικής, Αγία Θέκλη ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ
Έκταση= 32,900 στρ.
Ημερ/νία= 12.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 203/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Αγιάς, Φράγκου χωράφι Ελάφου
Έκταση= 7,354 στρεµ.
Ημερ/νία= 12.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 206/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας, Νεράκι Μελιβοίας
Έκταση= 6,719 στρεµ.
Ημερ/νία= 1.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 205/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας, Καρούτια Μελιβοίας
Έκταση= 4,480 στρεµ.
Ημερ/νία= 2.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 205/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας, Καραγιάννη Σκλήθρου
Έκταση= 1.519,63 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 206/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Λαρίσης, Μελιβοίας, Παλιούρι, οικισµού Βελίκας Μελιβοίας
Έκταση= 0,315 στρεµ.
Ημερ/νία= 12.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 217/2008 τεύχ. 4 σελ. 14
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Λαρίσης, Αγιάς, Σαράι−Παλιάµπελα Ανάβρας
Έκταση= 409,93 τ.µ.
Ημερ/νία= 22.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 285/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 388584,4393349 388546,4393365 388546,4393361 388558,4393356 388609,4393321 388610,4393328
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λαρίσης, Αγιάς, Γρούβιανη Ποταµιάς
Έκταση= 2.112,48 τ.µ.
Ημερ/νία= 23.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 285/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 393874,4390305 393845,4390341 393810,4390322 393831,4390288 393858,4390288 393864,4390289
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Λαρίσης, Κάτω Ολύμπου, Προσήλια ή Τουρτούρια Ραψάνης
Έκταση= 6,396 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 290/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Λαρίσης, Αγιάς, Άγ. Παντελεήµονας Αγιάς
Έκταση= 772,99 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 325/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 394793,4396933 394799,4396942 394750,4396948 394740,4396921 394744,4396911
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λαρίσης, Μελιβοίας, Πατουλιά ή Κλήµατα Σωτηρίτσας
Έκταση= 17,188 στρ.
Ημερ/νία= 20.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 340/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 401958,4396553 401990,4396546 401931,4396606 401899,4396610 401898,4396603 401902,4396597 401905,4396593 401905,4396588 401903,4396586 401902,4396585 401910,4396580 401909,4396576 401905,4396578 401902,4396579 401891,4396571 401890,4396571 401889,4396565 401894,4396567 401901,4396557 401892,4396551 401885,4396558 401874,4396563 401852,4396589 401837,4396599 401826,4396565 401813,4396573 401800,4396567 401757,4396568 401745,4396584 401726,4396511 401784,4396415 401785,4396436 401816,4396495 401843,4396518 401927,4396536
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας, Γιαννίτσι ή Καρακοφωλιά Μελιβοίας
Έκταση= 2,875 στρ.
Ημερ/νία= 20.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 342/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 395155,4399589
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Λαρίσης, Αγιάς, Παλαιό Υδραγωγείο Μεταξοχωρίου
Έκταση= 909,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 374/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 391878,4397926 391886,4397897 391897,4397885 391908,4397899 391905,4397931
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λαρίσης, Μελιβοίας, Άγιος Γεώργιος Σκήτης
Έκταση= 1,76 στρ.
Ημερ/νία= 8.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 373/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1 401345,4394473 401349,4394485 401345,4394491 401341,4394503 401338,4394502 401334,4394479 401332,4394480 401328,4394475 401314,4394466 401309,4394457 401308,4394438 401317,4394431 401317,4394456 401328,4394457 401331,4394465 #Τμήμα 2 401350,4394375 401342,4394392 401337,4394392 401332,4394380 401328,4394381 401323,4394385 401324,4394397 401317,4394407 401317,4394387 401331,4394367 401336,4394342 401350,4394345 401346,4394368
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Λαρίσης, Μελιβοίας, Προσήλιο Μελιβοίας
Έκταση= 5,652 στρεµ.
Ημερ/νία= 1.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 392/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Λαρίσης, Μελιβοίας, Βρύση Σταφύλι Μελιβοίας
Έκταση= 12,762 στρ.
Ημερ/νία= 22.8.2008
Πηγή= ΦΕΚ 442/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λαρίσης, Αγιάς, Γκιντίκια−Προφήτης Ηλίας Ανάβρας
Έκταση= 1.749,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.9.2008
Πηγή= ΦΕΚ 459/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 388206,4391497 388231,4391523 388251,4391531 388289,4391536 388294,4391530 388285,4391515 388228,4391497
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λαρίσης, Μελιβοίας, Κάστρο Μελιβοίας
Έκταση= 1,050 στρεµ.
Ημερ/νία= 2.9.2008
Πηγή= ΦΕΚ 459/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 401723,4401140
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Λαρίσης, Ευρυμενών, Θεµελή Καρίτσας
Έκταση= 3,775 στρ.
Ημερ/νία= 9.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 465/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λαρίσης, Μελιβοίας, Μπαρατόγια Μελιβοίας
Έκταση= 3,745 στρεµ.
Ημερ/νία= 1.9.2008
Πηγή= ΦΕΚ 480/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1 398772,4401280 398753,4401300 398710,4401275 398708,4401274 398712,4401273 398724,4401270 398743,4401259 398756,4401250 398777,4401232 398781,4401239 398775,4401269 #Τμήμα 2 398726,4401265 398710,4401270 398691,4401265 398672,4401261 398666,4401259 398674,4401253 398683,4401243 398697,4401244 398719,4401237 398748,4401243 398753,4401247 398751,4401250
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Λαρίσης, Μελιβοίας, Μπαρατόγια Μελιβοίας
Έκταση= 1,570 στρεµ.
Ημερ/νία= 9.9.2008
Πηγή= ΦΕΚ 480/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 398660,4401167 398624,4401177 398578,4401183 398578,4401171 398595,4401154 398629,4401158 398644,4401146 398647,4401133 398652,4401133 398654,4401144
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λαρίσης, Μελιβοίας, Μπαρατόγια Μελιβοίας
Έκταση= 8,781 στρεµ.
Ημερ/νία= 9.9.2008
Πηγή= ΦΕΚ 480/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 398645,4400892
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λαρίσης, Μελιβοίας, Ακρωτήρι ∆ερµατά−Γριντιά Μελιβοίας
Έκταση= 6.966,36 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 340/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 401685,4405138
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi