Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Λασιθίου

6 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Λασιθίου, Σητείας, Ανάλουκας Ρούσσας
Έκταση= 21.187 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.7.2006 µέχρι 30.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 257/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λασιθίου, Μακρύ Γιαλού, Μεγάλη Σέλη Σχινοκαψάλων
Έκταση= 0,5435 στρ.
Ημερ/νία= 1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 282/2008 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 673178,3878507 673192,3878526 673233,3878504
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λασιθίου, Μακρύ Γιαλού, Άγιος Παντελεήµονας−Μαύρος Κόλυµπος Σχινοκαψάλων
Έκταση= 3,338 στρ.
Ημερ/νία= 10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 283/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 674662,3878129 674665,3878082 674590,3878061 674606,3878119
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λασιθίου, Μακρύ Γιαλού, Μεγάλη Σέλη Σχινοκαψάλων
Έκταση= 1,464 στρ.
Ημερ/νία= 6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 383/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 673150,3878524 673178,3878507 673192,3878526 673160,3878552 673126,3878557
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λασιθίου, Αγίου Νικολάου, Κάτω Αµυγδάλοι Αµυγδάλων
Έκταση= 20,522 στρ.
Ημερ/νία= 22.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 474/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 645361,3897566 645409,3897545 645341,3897451 645321,3897451 645316,3897429 645353,3897398 645359,3897346 645317,3897352 645328,3897289 645305,3897237 645257,3897285 645254,3897350 645226,3897380 645293,3897430 645294,3897469
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λασιθίου, Νεάπολης, Κουρούνες Κουρουνών
Έκταση= 7,743 στρ.
Ημερ/νία= 14.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 474/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 648682,3905153 648765,3905160 648855,3905141 648859,3905133 648857,3905123 648803,3905064 648793,3905069 648807,3905132 648777,3905122 648772,3905133 648721,3905098 648677,3905139
Εισαγωγή δεδομένων=