Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Καρδίτσης

9 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Καρδίτσης, Μουζακίου, Ρόγγια−Βουλωτό Μουζακίου
Έκταση= 0,643 στρ
Ημερ/νία= 4.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 134/2008 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 298424,4367885 298428,4367876 298416,4367871 298410,4367857 298396,4367878 298390,4367893
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Καρδίτσης, Μουζακίου, Καραουλάνη − Μαντριά Μουζακίου
Έκταση= 0,491 στρ
Ημερ/νία= 7.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 45/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 299483,4367932 299482,4367922 299482,4367910 299478,4367902 299477,4367907 299465,4367909 299467,4367922 299459,4367928 299466,4367937
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

Ανώνυμος είπε...

>>, Κατάληψη, Καρδίτσης, Νεβρόπολης Αγράφων, Βρυσοπούλα Νεοχωρίου
Έκταση= 193,83
Ημερ/νία= 12.03.2008
Πηγή= ΦΕΚ 143/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach,Νίκος Αλεξανδρής

Ανώνυμος είπε...

Κατάληψη, Καρδίτσης, Νεβρόπολης Αγράφων, Καλαντζέϊκα Φυλακτής
Έκταση= 943
Ημερ/νία= 21.08.2008
Πηγή= ΦΕΚ 100/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, Νίκος Αλεξανδρής

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Καρδίτσης, Ιτάμου, Καρυά Καστανιάς−Μούχας
Έκταση= 0,198 στρέµ.
Ημερ/νία= 9.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 211/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Καρδίτσης, Ιθώμης, Καλογεράκος Φαναριού
Έκταση= 0,108 στρέµ.
Ημερ/νία= 17.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 217/2008 τεύχ. 4 σελ. 12
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Καρδίτσης, Μουζακίου, Κούρτη Πευκόφυτου
Έκταση= 0,010 στρεµ.
Ημερ/νία= 16.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 247/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Καρδίτσης, Μουζακίου, Τσαρούχι ∆ρακότρυπας
Έκταση= 2,632 στρεµ.
Ημερ/νία= 2.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 289/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Καρδίτσης, Μουζακίου, Κηπούλια Μαυροµµατίου
Έκταση= 0,372 στρεµ.
Ημερ/νία= 20.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 328/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=