Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Χανίων

33 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

Ανώνυμος είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Ακρωτηρίου, Αργουλιδές Ακρωτηρίου
Έκταση= 65512 τ.μ.
Ημερ/νία= 15.07.2007
Πηγή= ΦΕΚ 14/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 509259,3930647 509206,3930740 509244,3930800 509238,3930851 509205,3930856 509231,3930945 509333,3931058 509354,3931137 509402,3931200 509477,3931103 509459,3931036 509417,3931021 509421,3930850
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

Ανώνυμος είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χανίων, Ανατολικού Σελίνου, Κτιστά Χαράκια Καμπανού
Έκταση= 2080 τ.μ.
Ημερ/νία= 12.07.2007
Πηγή= ΦΕΚ 14/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 482543,3906126 482528,3906162 482512,3906188 482494,3906204 482499,3906151 482514,3906125 482516,3906112
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

Ανώνυμος είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χανίων, Καντάνου, Φαράγγι-Μακρύ Λάκκο Καντάνου
Έκταση= 1627 τ.μ.
Ημερ/νία= 20.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 41/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 476817,3911379 476800,3911382 476781,3911356 476754,3911321 476755,3911307 476761,3911295
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

Ανώνυμος είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Μουσούρων, Κοράκια ή Φασά κοινότητα Ορθουνίου
Έκταση= 4900 τ.μ.
Ημερ/νία= 14.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 51/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 489767,3920205 489754,3920183 489713,3920208 489713,3920154 489683,3920155 489678,3920246 489712,3920259 489737,3920224
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

Ανώνυμος είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Χανίων, Πελεκάνου, Άσπρος Πόρος Κουντούρας
Έκταση= 2517
Ημερ/νία= 04.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 42/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 466021,3898670 466039,3898660 465969,3898560 465954,3898577 466021,3898670
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χανίων, Πελεκάνου, Βαρσαμάκια Ανύδρων
Έκταση= 650 τ.μ.
Ημερ/νία= 20.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 41/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 474007,3900968 474017,3900978 474030,3900989 474050,3900994 474060,3901005 474066,3900971 474043,3900985 474007,3900968
Εισαγωγή δεδομένων=fotis

Ανώνυμος είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Νέας Κυδωνίας, Χρυσή Ακτή Δαράτσω
Έκταση= 714 τ.μ.
Ημερ/νία= 28.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 14/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

Ανώνυμος είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Νέας Κυδωνίας, Γερόσπηλιος και Βαρδιανό Αγίας Μαρίνας
Έκταση= 41447 τ.μ.
Ημερ/νία= 01.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 14/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Χανίων, Καντάνου, Φαράγγι Καντάνου
Έκταση= 3146
Ημερ/νία= 22.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 166/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 476965.9278,3911217.9699 476981.0000,3911171.0000 477054.0000,3911184.0000 477025.5870,3911225.2478
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Καντάνου, Καντάνου Καντάνου
Έκταση= 601τ.µ
Ημερ/νία= 28.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 167/2008 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= #Τμήμα Β 476650.0000,3910215.0000 476646.0000,3910218.0000 476649.0000,3910223.0000 476674.0000,3910221.0000 476666.0000,3910209.0000 476659.0Q00,3910203.0000 476660.0000,3910212.0000 #Τμήμα Α 476630.0000,3910194.0000 476645.0000,3910218.0000 476650.0000,3910215.0000 476660.0000,3910212.0000 476659.0000,3910203.0000 476650.0000,3910202.0000 476638.0000,3910196.0000 476633.0000,3910190.0000
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χανίων, Μουσούρων, Αγγισαρόλακκος Λαγγός Ορθούνι
Έκταση= 8000
Ημερ/νία= 28.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 167/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 489573,3919317 489551,3919254 489537,3919237 489663,3919159 489665,3919201 489643,3919193 489611,3919231 489627,3919247 489635,3919308
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Κατάληψη, Χανίων, Πλατανιά, Χιλιαδερφέ ή Μακράκη Πλατανιά
Έκταση= 633,84
Ημερ/νία= 22.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 166/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Χανίων, Μουσούρων, Κεφάλες Σκινές
Έκταση= 5.900 τ.µ.
Ημερ/νία= 1229/27.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 208/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 492141.1448,3921631.2173 492131.2857,3921616.7434 492102.7115,3921638.3872 492094.9659,3921630.4175 492168.0116,3921519.0383 492212.9972,3921587.0124
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

dzach είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Χανίων, Μουσούρων, Πλατάνι Σέµπρωνας
Έκταση= 7.200 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 114/2007 τεύχ. 4 σελ. 1
Συντεταγμένες= 484791,3916286 484847,3916292 484904,3916209 484940,3916250 484909,3916194 484858,3916254 484793,3916250
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χανίων, Κισσάμου, ∆ώµατα Λουσακιών
Έκταση= 2.600τ.µ.
Ημερ/νία= 22.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 196/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 466405,3926738 466448,3926800 466463,3926815 466552,3926864 466582,3926817 466521,3926645 466463,3926612
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Κισσάμου, ∆ώµατα Λουσακιών
Έκταση= 51 στρ.
Ημερ/νία= 26.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 196/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 467128,3926589 467091,3926607 466947,3926597 466885,3926593 466774,3926502 466613,3926359 466643,3926326 466666,3926293 466805,3926395 466918,3926485 467022,3926506
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Καντάνου, - Ψαριαννών
Έκταση= 4 στρ.
Ημερ/νία= 19.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 222/2008 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 473192,3912282 473178,3912291 473167,3912302 473163,3912315 473175,3912328 473180,3912355 473188,3912367 473135,3912367 473128,3912343 473120,3912320 473134,3912293 473144,3912288 473162,3912280 473173,3912281
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Καντάνου, - ∆ρύ
Έκταση= 3 στρ.
Ημερ/νία= 8.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 222/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 473175,3911039 473221,3911060 473183,3911110 473183,3911132 473150,3911128 473150,3911109 473177,3911079 473167,3911068 473175,3911039
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Ανατολικού Σελίνου, - Σούγιας
Έκταση= 2.061 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 230/2008 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 482684,3902515 482645,3902515 482645,3902457 482678,3902457
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Χανίων, Πελεκάνου, Κουντούρα Πελεκάνου
Έκταση= 1.394 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 230/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 463690,3899014 463731,3898978 463753,3899001 463725,3899023
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Αρμένων, - Προβαρµα
Έκταση= 4.260,42 τ.µ.
Ημερ/νία= 11.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 257/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χανίων, Μουσούρων, Σκίδια Φουρνέ
Έκταση= 17.195 τ.µ.+15.520 τ.µ.+760 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 338/2008 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 495360,3921227
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Μουσούρων, - Σκηνές και Χλιαρό
Έκταση= 2.325,476 στρ.
Ημερ/νία= 20.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 338/2008 τεύχ. 4 σελ. 10
Συντεταγμένες= #ΤμήμαΑ 491046,3918408 491022,3918465 491053,3918528 491002,3918575 491074,3918611 491032,3918613 490992,3918538 490942,3918547 490881,3918557 490879,3918516 490952,3918448 491006,3918429 491036,3918373 491029,3918361 490980,3918392 490963,3918394 490900,3918403 490765,3918401 490763,3918332 490838,3918290 490989,3918134 491041,3918075 490977,3918024 490916,3917995 490895,3918021 490810,3917981 490751,3918000 490744,3918087 490739,3918160 490706,3918203 490699,3918252 490679,3918249 490690,3918230 490676,3918205 490688,3918179 490679,3918153 490684,3918146 490669,3918143 490638,3918160 490625,3918149 490637,3918081 490656,3918023 490670,3918010 490721,3918020 490736,3917990 490715,3917977 490721,3917929 490652,3917904 490535,3917809 490504,3917877 490401,3917893 490378,3917901 490325,3917880 490351,3917839 490348,3917781 490266,3917718 490225,3917700 490090,3917656 490062,3917801 489804,3917979 489764,3918112 489879,3918105 489930,3918020 490027,3918029 490081,3918001 490094,3917969 490142,3917963 490189,3917985 490343,3917978 490359,3917999 490321,3918040 490307,3918516 490351,3918607 490385,3918605 490495,3918690 490599,3918650 490768,3918656 490831,3918627 490956,3918684 490975,3918819 491064,3918866 491121,3918876 491163,3918847 491235,3918940 491371,3918705 491439,3918519 491379,3918549 491288,3918481 491216,3918517 #ΤμήμαΒ 491914,3918518 491982,3918553 492001,3918607 491974,3918663 491941,3918667 491943,3918711 491962,3918730 491945,3918769 491917,3918760 491884,3918723 491870,3918673 491863,3918636 491846,3918492 #ΤμήμαΓ 492227,3918794 492247,3918788 492230,3918753 492200,3918735 492180,3918737 492167,3918709 492166,3918697 492180,3918665 492175,3918660 492344,3918672 492126,3918684 492151,3918716 492167,3918740 492181,3918763 492220,3918775 #ΤμήμαΔ 492082,3918990 492060,3918984 492046,3918983 492012,3918964 492009,3918948 492007,3918926 492032,3918893 492067,3918874 492079,3918883 492093,3918911 492091,3918933 492075,3918929 492052,3918916 492036,3918916 492023,3918930 492020,3918944 492039,3918964 492086,3918986 #ΤμήμαΕ 492249,3919056 492281,3919110 492241,3919124 492212,3919059 492189,3919034 492174,3919029 492142,3919056 492112,3919072 492105,3919067 492337,3919050 492156,3919025 492158,3919020 492156,3919012 492115,3918987 492143,3918964 492197,3918935 492218,3918894 492221,3918865 492232,3918852 492244,3918841 492254,3918861 492260,3918900 492273,3918943 #ΤμήμαΖ 492575,3918824 492582,3918786 492613,3918764 492624,3918763 492624,3918789 492628,3918805 492633,3918814 492608,3918814 492594,3918812 492593,3918823 492598,3918831 492582,3918847 492577,3918855 492578,3918885 492588,3918913 492598,3918957 492611,3918992 492615,3919148 492574,3919173 492542,3919132 492553,3919108 492474,3919008 492452,3918988 492433,3919001 492414,3919000 492415,3918978 492441,3918940 492493,3918896 492526,3918840 492558,3918835 #ΤμήμαΗ 492721,3919633 492731,3919649 492739,3919627 492755,3919565 492752,3919502 492749,3919455 492734,3919428 492712,3919411 492701,3919393 492712,3919358 492712,3919327 492732,3919305 492732,3919264 492729,3919253 492681,3919257 492673,3919243 492670,3919257 492625,3919264 492502,3919390 492585,3919435 492612,3919486 492639,3919481 492660,3919491 492670,3919519 492704,3919540 492722,3919560 492722,3919596 #ΤμήμαΘ 490079,3920082 490003,3920112 489942,3920173 489925,3920211 489883,3920214 489822,3920248 489768,3920258 490003,3920420 490003,3920484 490067,3920514 490076,3920545 490057,3920547 490037,3920618 490186,3920690 490322,3920839 490440,3920844 490603,3921000 490712,3921166 490811,3921264 490886,3921285 490909,3921264 490946,3921276 490985,3921100 490882,3921076 490889,3921003 490883,3920965 490857,3920963 490856,3921096 490811,3921104 490775,3921080 490787,3920861 490789,3920856 490768,3920811 490773,3920771 490756,3920772 490735,3920856 490695,3920878 490735,3920856 490695,3920878 490707,3920915 490697,3920953 490672,3920952 490673,3920917 490658,3920892 490656,3920865 490601,3920874 490577,3920813 490608,3920757 490562,3920752 490552,3920736 490557,3920705 490538,3920649 490523,3920631 490431,3920579 490385,3920549 490402,3920498 490468,3920456 490557,3920463 490690,3920297 490674,3920279 490754,3920270 490792,3920253 490800,3920220 490874,3920144 491037,3920042 491146,3920028 491318,3919926 491239,3919836 491324,3919884 491423,3919885 491459,3919833 491415,3919764 491415,3919732 491401,3919718 491379,3919715 491367,3919693 491376,3919671 491367,3919642 491347,3919625 491352,3919598 491374,3919577 491377,3919541 491398,3919516 491427,3919539 491420,3919500 491422,3919458 491401,3919392 491383,3919385 491330,3919438 491293,3919369 491218,3919289 491261,3919100 491304,3919100 491325,3919233 491402,3919190 491430,3919204 491427,3919260 491491,3919254 491528,3919284 491574,3919281 491614,3919294 491651,3919387 491723,3919427 491760,3919443 491760,3919478 491779,3919478 491795,3919446 491822,3919449 491848,3919507 491915,3919465 491952,3919473 491950,3919497 491995,3919518 492016,3919513 492078,3919569 492131,3919563 492198,3919617 492291,3919633 492326,3919633 492339,3919606 492384,3919558 492323,3919486 492256,3919414 492136,3919329 492136,3919260 492131,3919260 492104,3919337 492102,3919409 492078,3919449 492046,3919454 492040,3919377 491992,3919438 491931,3919435 491934,3919401 491848,3919385 491816,3919409 491725,3919369 491706,3919343 491713,3919308 491795,3919306 491752,3919106 491756,3919080 491715,3918997 491694,3918956 491628,3918966 491602,3918944 491518,3918939 491353,3918968 491303,3919029 491282,3919065 491188,3919099 491022,3919106 491009,3919162 490976,3919176 490930,3919176 490916,3919161 490867,3919176 490867,3919260 490834,3919311 490812,3919304 490812,3919261 490790,3919248 490790,3919224 490754,3919222 490679,3919471 490730,3919494 490679,3919545 490631,3919520 490559,3919554 490545,3919608 490545,3919738 490494,3919775 490441,3919757 490403,3919773 490386,3919831 490314,3919851 490292,3919873 490292,3919908 490249,3919969 490225,3919975 490188,3920048 490171,3920082
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Αποθέσεις υλικών, Χανίων, Καντάνου, Κακόσκαλα Καντάνου
Έκταση= 4.914 τ.µ.
Ημερ/νία= 23.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 351/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 476785,3911464 476791,3911521 476698,3911593 476725,3911507
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Καντάνου, - Σπίνα
Έκταση= 56.874 τ.µ.
Ημερ/νία= 23.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 351/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 478742,3911994 478856,3912033 478822,3912080 478757,3912077 478698,3912016 478536,3912052 478433,3912107 478377,3912125 478335,3912105 478335,3912067 478412,3912003 478453,3911952 478504,3911923 478593,3911927 478676,3911921 478737,3911859 478791,3911815 478835,3911823 478819,3911875 478749,3911875 478715,3911925 478715,3911981
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Μουσούρων, - Πέτρας Σελί
Έκταση= 4.998,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 364/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 484970,3911837 484841,3911837 484842,3911792 484956,3911799
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Μουσούρων, - Σέµπρωνας
Έκταση= 3.952,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 23.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 367/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 483527,3917903 483537,3917934 483606,3917934 483610,3917884 483521,3917884
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Καντάνου, Αγριµοκεφάλα Φλώρια
Έκταση= 18 στρ.
Ημερ/νία= 20.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 395/2008 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 476522,3916405 476566,3916372 476648,3916321 476739,3916276 476753,3916314 476702,3916375 476606,3916447 476564,3916467 476536,3916441 476522,3916405
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Μουσούρων, - Μεσκλά
Έκταση= 30.000,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 404/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 496452,3918018 496453,3918028 496347,3918043 496356,3918147 496598,3918135 496591,3918005
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Χανίων, Βάμου, Φυσαέρι Βάµου
Έκταση= 19.678 τ.μ.
Ημερ/νία= 5.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 460/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Αρμένων, Σπήλια Νιό Χωριό
Έκταση= 13.097,65 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.8.2008
Πηγή= ΦΕΚ 485/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Πελεκάνου, Λιµνάκι Παλαιόχωρας
Έκταση= 8.831 τ.µ.
Ημερ/νία= 29.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 485/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 470336,3898884 470227,3898946 470155,3898971 470185,3898898 470241,3898885 470290,3898855 470308,3898837 470336,3898884
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Κολυμβαρίου, Καµάρα Κοµούλ Κολυµπαρίου
Έκταση= 35 στρ.
Ημερ/νία= 25.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 200/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 476951,3932321 476930,3932319 476904,3932319 476879,3932324 476866,3932328 476828,3932334 476824,3932317 476813,3932296 476807,3932281 476800,3932272 476775,3932254 476722,3932208 476727,3932210 476708,3932179 476711,3932138 476739,3932084 476833,3932070 476821,3932127 476828,3932145 476867,3932166 476886,3932206 476898,3932215 476917,3932224 476945,3932226 476951,3932269
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi