Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Πιερίας

14 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πιερίας, Ανατολικού Ολύμπου, Κερασιά Χαλάτση ή Ζηλνιά Λεπτοκαρυάς
Έκταση= 627,20 τ.µ.
Ημερ/νία= 7.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 38/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Πιερίας, Λιτοχώρου, Μπρούσκλια Λιτόχωρου
Έκταση= 833,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 29.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 106/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Πιερίας, Λιτοχώρου, Τσιγκουνό−Βαµβάκια Λιτόχωρου
Έκταση= 240,35τ.µ.+203,80τ.µ.
Ημερ/νία= 29.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 146/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

Ανώνυμος είπε...

Κατάληψη, Πιερίας, Λιτοχώρου, Λούκια Λιτοχώρου
Έκταση= 756 τ.μ.
Ημερ/νία= 29.02.2008
Πηγή= ΦΕΚ 172/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πιερίας, Ανατολικού Ολύμπου, Γκουντελιά Σκοτίνας
Έκταση= 1453,60 τ.µ.
Ημερ/νία= 14.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 199/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πιερίας, Ανατολικού Ολύμπου, Σκουνδριανή Σκοτίνας
Έκταση= 13374,85 τ.µ.
Ημερ/νία= 14.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 263/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Πιερίας, Πέτρας, Φτέρη Μηλιάς
Έκταση= 1858,60 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 263/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πιερίας, Ανατολικού Ολύμπου, Ντασιοπούλου Ελιά Παντελεήµονα
Έκταση= 2202,65 τ.µ.
Ημερ/νία= 27.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 302/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πιερίας, Ανατολικού Ολύμπου, Ντασιοπούλου Ελιά Παντελεήµονα
Έκταση= 1128,65 τ.µ.
Ημερ/νία= 27.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 309/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πιερίας, Ανατολικού Ολύμπου, Τζέτζενη Πόρρων
Έκταση= 313,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 310/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Πιερίας, Πέτρας, Κυδωνιές Καρυών
Έκταση= 8393,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 11.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 335/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Πιερίας, Πέτρας, Φτέρη Μηλιάς
Έκταση= 320,45 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 378/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πιερίας, Ελαφίνας, Κούτρα Εξοχής
Έκταση= 6322,25 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.8.2008
Πηγή= ΦΕΚ 412/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πιερίας, Λιτοχώρου, Γούρνες Λιτοχώρου
Έκταση= 1.941,25 τ.µ.
Ημερ/νία= 25.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 412/2008 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=