Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Ζακύνθου

15 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Κορώνι Ορθονιών
Έκταση= 2225155 τ.µ.
Ημερ/νία= 22.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 21/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Μαλακούς Άνω Βολιµών
Έκταση= 8578 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 21/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ζακυνθίων, Νερατζούλες − Βροντόνερο Αργασίου − Βασιλικού − Καλαµακίου
Έκταση= 552.785 τ.µ.
Ημερ/νία= 31.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 82/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Γερνάτα Αναφωνήτριας
Έκταση= 4306 τµ
Ημερ/νία= 9.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 176/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Τραγολώης Αγαλά
Έκταση= 2716 τµ
Ημερ/νία= 9.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 176/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Βάρτες Μαριών
Έκταση= 12692 τ.µ.
Ημερ/νία= 30.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 280/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Αρτεμισίων, Ρόξα − Κορφαδάκια Αγ. Λέοντα
Έκταση= 3038 τ.µ.
Ημερ/νία= 11.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 382/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Αρτεμισίων, Σταθούλη Αγ. Λέοντα
Έκταση= 12.403 τ.µ.
Ημερ/νία= 29.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 397/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Σπαλιθάρια Αγαλά
Έκταση= 1.407 τ.µ.
Ημερ/νία= 29.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 397/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Χοντρή Ελιά Αγαλά
Έκταση= 12.997 τ.µ
Ημερ/νία= 29.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 397/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Αρτεμισίων, ∆οξαρά Κοιλιωµένου
Έκταση= 6605 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 404/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Αρτεμισίων, Βίγλα Αγ. Λέοντα
Έκταση= 1223 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 404/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Αγ. Θέκλη Άνω Βολιµών
Έκταση= 3078 τ.µ.
Ημερ/νία= 22.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 482/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Αγ. Νικόλαος Βολιµών
Έκταση= 79998 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.10.2007 και 14.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 485/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ζακυνθίων, Σιό Νήσου Σταµφάνη Στροφάδων
Έκταση= 12697 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 485/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 234979,4125905 235026,4125933 235045,4125963 235118,4125917 235153,4125903 235128,4125882 235053,4125859 235047,4125850 235013,4125835 234960,4125828
Εισαγωγή δεδομένων=