Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Δράμας

1 Εγγραφή: Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Δράμας, Νικηφόρου, Αντλιοστάσιο Νικηφόρου
Έκταση= 11,00 στρ.
Ημερ/νία= 17.9.2008
Πηγή= ΦΕΚ 491/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1 525221,4554737 525250,4554698 525155,4554650 525017,4554683 525088,4554685 525095,4554673 #Τμήμα 2 525294,4554817 525365,4554778 525299,4554731 525256,4554765 525274,4554779
Εισαγωγή δεδομένων=