Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Έβρου

4 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Έβρου, Τραϊανούπολης, ∆υτική όχθη χείµαρρου Λουτρού Λουτρού
Έκταση= 11.788 τ.µ.
Ημερ/νία= 12.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 245/2008 τεύχ. 4 σελ. 11
Συντεταγμένες= 670002,4522486
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Έβρου, Αλεξανδρούπολης, Γουρουνόρεµα Μάκρης
Έκταση= 3016 τ.µ.
Ημερ/νία= 7.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 384/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 650070,4524740 650110,4524749 650103,4524821 650063,4524815
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Έβρου, Αλεξανδρούπολης, Αλεποφωλιά Πλάκας
Έκταση= 77.513 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.9.2008
Πηγή= ΦΕΚ 467/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 644964,4529559 644949,4529570 644943,4529575 644954,4529582 644966,4529585 644980,4529583 644997,4529588 645021,4529585 645036,4529578 645065,4529582 645085,4529573 645104,4529575 645112,4529583 645149,4529597 645155,4529614 645148,4529623 645138,4529637 645131,4529671 645131,4529686 645166,4529702 645183,4529720 645216,4529717 645256,4529719 645266,4529729 645279,4529764 645293,4529773 645336,4529789 645349,4529784 645367,4529787 645410,4529789 645424,4529781 645428,4529772 645426,4529741 645411,4529694 645401,4529664 645395,4529660 645403,4529617 645371,4529553 645337,4529517 645321,4529491 645255,4529484 645225,4529483 645150,4529471 645082,4529502 645031,4529533
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Έβρου, Σαμοθράκης, Περιαστικό δάσος−Βίγλα Χώρας
Έκταση= 37486 τ.µ.+44307 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.9.2008
Πηγή= ΦΕΚ 467/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1 629121,4481113 629164,4481122 629162,4481089 629198,4481086 629179,4481069 629194,4481048 629253,4480977 629376,4480983 629373,4480926 629336,4480903 629273,4480842 629242,4480891 629138,4480851 629091,4480916 629114,4480973 629142,4481001 629131,4481044 629121,4481071 #Τμήμα 2 628243,4480486 628241,4480453 628256,4480400 628473,4480431 628535,4480468 628535,4480750 628403,4480539 628374,4480515 628256,4480516
Εισαγωγή δεδομένων=