Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Μεσσηνίας

73 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Καλαμάτας
Πηγή= ΦΕΚ 44/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Κορώνης
Πηγή= ΦΕΚ 113/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Κορώνης
Πηγή= ΦΕΚ 113/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Μεθώνης
Πηγή= ΦΕΚ 89/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=

dzach είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πύλου
Πηγή= ΦΕΚ 93/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Κορώνης, Βρυσούλες Χαρακοπιού
Έκταση= 2600
Ημερ/νία= 30.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 5/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 311656,4075429 311662,4075439 311724,4075419 311723,4075412 311725,4075403 311730,4075389 311739,4075375 311758,4075338 311757,4075334 311752,4075334 311735,4075357 311702,4075393
#
311774,4075327 311771,4075334 311769,4075343 311761,4075357 311750,4075378 311737,4075401 311741,4075405 311744,4075404 311761,4075391 311774,4075380 311792,4075366 311827,4075334 311836,4075323 311811,4075317

Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αετού, Βεργωτό Κόκλας, Αετού
Έκταση= 829367
Ημερ/νία= 6.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 5/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 309552,4126850 309700,4127013 309850,4127045 309944,4127025 310033,4126983 310131,4126833 310204,4126803 310173,4126747 310254,4126713 310529,4126547 310443,4126230 310032,4126072 309630,4125995 309345,4125967 309441,4126532 309617,4126814
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Φιλιατρών, Νιοχώρι − Γεφύρι Σπέντζα Χαλαζονίου
Έκταση= 1970
Ημερ/νία= 4.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 11/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αετού, Τσουρούµπι Αετού
Έκταση= 252195
Ημερ/νία= 31.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 5/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Παπαφλέσσα, Μαζαράκια ή Κοιλιές Βλαχόπουλου
Έκταση= 21195
Ημερ/νία= 1.1.2005
Πηγή= ΦΕΚ 11/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Γαργαλιάνων, Μπασίκου ή Αράπη Γαργαλιάνων
Έκταση= 1860
Ημερ/νία= 18.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 31/2008 τεύχ. 4 σελ. 15
Συντεταγμένες= #ΤΜΉΜΑ 1
289868,4106318 289854,4106316 289796,4106351
#ΤΜΗΜΑ 2
289784,4106355 289773,4106356 289749,4106376
#ΤΜΗΜΑ3
289787,4106452 289794,4106430 289766,4106415

Εισαγωγή δεδομένων=dzach
Οι συντεταγμένες που δίνονται απ' το δασαρχείο είναι ελλιπείς.

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πεταλιδίου, Σουρνίκα Καρποφόρας
Έκταση= 4800
Ημερ/νία= 1.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 11/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
313454,4097501 313451,4097530 313429,4097567 313446,4097580 313483,4097588 313489,4097544 313488,4097505 313477,4097495 313480,4097477 313484,4097469 313497,4097454 313479,4097439 313462,4097472 313449,4097491

Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πεταλιδίου, Σουρνίκα Καρποφόρας
Έκταση= 2600
Ημερ/νία= 1.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 11/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= #Τμήμα 2
313497,4097454 313507,4097450 313529,4097418 313530,4097411 313496,4097380 313487,4097383 313470,4097421 313481,4097435 313479,4097439

Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αυλώνος, Βίγκλιζα Αυλώνα
Έκταση= 3412
Ημερ/νία= 26.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 119/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 305631,4138096 305652,4138091 305669,4138087 305687,4138091 305705,4138100 305675,4138127 305658,4138145 305614,4138159 305621,4138135
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αυλώνος
Ημερ/νία= 23.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 152/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Μεθώνης
Ημερ/νία= 31.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 152/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αετού, Πάλουκα − Κόντριζα Πολυθέας
Έκταση= 63,433στρεµ.
Ημερ/νία= 28.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 60/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Αυλώνος, Βαλόγια Σιδηροκάστρου
Έκταση= 1,000 στρ.
Ημερ/νία= 7.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 35/2008 τεύχ. 4 σελ. 13
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Γαργαλιάνων, Σκουπιδότοπος Γαργαλιάνων
Έκταση= 83,986στρ.
Ημερ/νία= 4.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 113/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Γαργαλιάνων, Βρυσόµυλος ή Μάτι Γαργαλιάνων
Έκταση= 102,00τ.µ.
Ημερ/νία= 17.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 32/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 289309,4098322 289315,4098324 289317,4098329 289319,4098321 289316,4098315 289308,4098313
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Δωρίου, Γούβα Κόκλας
Έκταση= 254,864 στρ.
Ημερ/νία= 14.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 117/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Μαυρέϊκη Ράχη Καλαµάτας
Έκταση= 960 τ.µ.
Ημερ/νία= 29.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 93/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Πύλου
Ημερ/νία= 26.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 160/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Ιθώμης
Ημερ/νία= 9.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 164/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Μεθώνης
Ημερ/νία= 30.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 164/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πεταλιδίου
Πηγή= ΦΕΚ 164/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Πύλου
Ημερ/νία= 29-11-2007
Πηγή= ΦΕΚ 164/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Μελιγαλά
Ημερ/νία= 2005
Πηγή= ΦΕΚ 178/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Μελιγαλά
Ημερ/νία= 28-2-2007
Πηγή= ΦΕΚ 178/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 319988,4118862
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Αριστομένους, Κοτρώνι Στρεφίου
Έκταση= 0,97 στρεµ.
Ημερ/νία= 2005
Πηγή= ΦΕΚ 181/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 312633,4102331 312595,4102354 312583,4102358 312580,4102364 312584,4102368 312591,4102372 312604,4102368 312642,4102343
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Μεθώνης, Άµµος Ευαγγελισµού
Έκταση= 5.703,81 τ.µ.
Ημερ/νία= 8.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 181/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Μελιγαλά, Ρήνια Μελιγαλά
Έκταση= 15,80 στρεµ.
Ημερ/νία= 2006
Πηγή= ΦΕΚ 181/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Πύλου, Ζαχάρω Πύλας
Έκταση= 615τ.μ.
Ημερ/νία= 28.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 181/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Τρικόρφου, Κληµατόλακκα Τρικόρφου
Έκταση= 8,70 στρεµ.
Ημερ/νία= 2004
Πηγή= ΦΕΚ 186/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 312518,4109780 312590,4109810 312615,4109721 312585,4109711 312555,4109707 312538,4109696 312500,4109686 312498,4109695 312513,4109718 312507,4109772
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Τρικόρφου, Τσούρουµι Τρικόρφου
Έκταση= 23,20 στρεµ.
Ημερ/νία= 2004
Πηγή= ΦΕΚ 189/2008 τεύχ. 4 σελ. 12
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Φιλιατρών, Άγιος Γεώργιος Πλάτης
Έκταση= 126 τ.µ.
Ημερ/νία= 28.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 186/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Αιπείας, Κοκκινωτή, οικ. Κακορεύµατος Χράνων
Έκταση= 0,237 στρεµ.
Ημερ/νία= 11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 191/2008 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 312504,4085195 312509,4085208 312523,4085205 312527,4085200 312520,4085192
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Ρίζα ή Κοκκινέικα ή Ξεροπόταµο οικισµού Γιαννιτσανίκων Καλαµάτας
Έκταση= 10,99 στρεµ.
Ημερ/νία= 2007 έως 27.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 208/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Κορώνης, Τσαπί Χρυσοκελλαριάς
Έκταση= 1,80 στρεµ.
Ημερ/νία= 9-10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 209/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πεταλιδίου, Κουντρί ή Χάτζικα ∆άρα
Έκταση= 1,670 στρ.
Ημερ/νία= 1.3.2007 έως 30.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 208/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 310070,4102042 310053,4102037 309984,4102029 309981,4102056 310069,4102051
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πεταλιδίου, Χελωναριά οικισµού Καλαµακίου Αχλαδοχωρίου
Έκταση= 1,90 στρεµ.
Ημερ/νία= 4.2.2008 έως 5.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 208/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 315401,4087945 315401,4087935 315405,4087925 315412,4087916 315408,4087906 315394,4087909 315386,4087913 315377,4087924 315363,4087930 315351,4087926 315341,4087942 315338,4087958 315339,4087963 315355,4087954 315380,4087948
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πεταλιδίου, Μεσαία Ράχη Πεταλιδίου
Έκταση= 6,17 στρεµ.
Ημερ/νία= 1-2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 208/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Μεθώνης, Σπαρτόραχη ή Τσολάκι Ευαγγελισµού
Έκταση= 8,398 στρεµµ.
Ημερ/νία= 1.1.2008 έως 25.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 210/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Πύλου, Λούτσα Πύλου
Έκταση= 88,392 στρ.
Ημερ/νία= 26.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 247/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Νέστορος, Κοκκινόχωµα ή ∆εξαµενή Χώρας
Έκταση= 0,868 στρ.
Ημερ/νία= 3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 301/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 298598,4102860
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αιπείας, Βράχος Μηλίτσας
Έκταση= 35,448 στρ.
Ημερ/νία= 29.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 304/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Λάζο Προσήλιου
Έκταση= 0,491 στρεµ.
Ημερ/νία= 3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 312/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 342852,4085906
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Ιθώμης, Ρίζα Κεφαλινού
Έκταση= 10,75 στρεµ.
Ημερ/νία= 8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 318/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Πεταλιδίου, Φτερίτσα Μαθίας
Έκταση= 0,60 στρ.
Ημερ/νία= 15.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 318/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 312233,4068964 312226,4068960 312219,4068950 312211,4068983 312234,4068988 312244,4068986 312241,4068976
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πεταλιδίου, Βατάκια Λυκίσσης
Έκταση= 1,80 στρεµ.
Ημερ/νία= 12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 345/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1 311636,4085632 311620,4085631 311609,4085625 311600,4085640 311579,4085655 311577,4085668 311580,4085669 #Τμήμα 2 311610,4085619 311621,4085626 311644,4085624 311656,4085620 311660,4085617 311658,4085613 311650,4085610 311646,4085606 311636,4085599 311626,4085596 311614,4085596 311612,4085605
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Τρικόρφου, Αγριλιά Τρικόρφου
Έκταση= 5,40 στρεµ.
Ημερ/νία= 2001
Πηγή= ΦΕΚ 341/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 312720,4109718
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Τρικόρφου, Καλυβάκια Τρικόρφου
Έκταση= 5,70 στρεµ.
Ημερ/νία= 2004
Πηγή= ΦΕΚ 350/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 312780,4109593
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Κορώνης, Λίµνες Υάµειας
Έκταση= 1,50 στρ.
Ημερ/νία= 11.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 355/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 310450,4075583 310425,4075617 310461,4075634 310481,4075602
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Μεσσήνης, Αγριελιά Λευκοχώρας
Έκταση= 1,50 στρ.
Ημερ/νία= 14.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 351/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 316175,4101438 316168,4101454 316170,4101487 316215,4101480 316192,4101439
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αυλώνος, Κουκκιγιές Ελαίας
Έκταση= 0,345 στρ.
Ημερ/νία= 25.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 392/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Χρυσοβίτσα Βέργας
Έκταση= 22,73 στρ.
Ημερ/νία= 2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 393/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Κυπαρισσίας, Ταρνάρου ή Σταριές Μουριατάδας
Έκταση= 16,523 στρ.
Ημερ/νία= 12.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 393/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Μεσσηνίας, Φιλιατρών, Αγγινάρα Φιλιατρών
Έκταση= 220,820 στρ.
Ημερ/νία= 3.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 411/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αυλώνος, Κοττερέικα Καλού Νερού
Έκταση= 3.911,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 14.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 445/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Γαργαλιάνων, Μπασίκου ή Αγριλιά Μπάκα Γαργαλιάνων
Έκταση= 2.187,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 445/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Τριπύλης, Πλακούλες Σελλά
Έκταση= 8.965,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 11.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 442/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1 302333,4120688 302281,4120664 302301,4120627 302312,4120617 302328,4120610 302356,4120600 302370,4120595 302376,4120601 302371,4120614 302351,4120632 302339,4120656 #Τμήμα 2 302339,4120599 302308,4120611 302285,4120627 302260,4120458 302312,4120488 302327,4120552
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Τριπύλης, Λέκκα Ροδιάς
Έκταση= 2.550,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 444/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 300784,4121640 300787,4121637 300810,4121638 300834,4121649 300829,4121732 300804,4121715 300807,4121710 300805,4121698 300802,4121690 300801,4121678 300797,4121671 300807,4121688 300797,4121651
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Τριπύλης, Σίµποση ή Μαχαλάς Σελλά
Έκταση= 12.246,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 445/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Γαργαλιάνων, Άγιος Κωνσταντίνος Γαργαλιάνων
Έκταση= 946,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 16.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 445/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 290060,4101507
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αετού, Γούβα Πολυθέας
Έκταση= 1,336 στρ.
Ημερ/νία= 19.5.2004
Πηγή= ΦΕΚ 452/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Γαργαλιάνων, Αγιοπετρίτικα Γαργαλιάνων
Έκταση= 1.630,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 452/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 289849,4105712 289879,4105722 289889,4105696 289868,4105682 289851,4105671 289844,4105654 289836,4105650
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αυλώνος, Παλιοχώρι Σιδηροκάστρου
Έκταση= 5.162,00 τ.µ,
Ημερ/νία= 13.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 456/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Κούρτη Ράχη Καλαµάτας
Έκταση= 6.900 στρ.
Ημερ/νία= 10.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 462/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Μεσσηνίας, Αβίας, Λαχίδες Σταυροπηγίου
Έκταση= 2.519,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 28.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 462/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= #Τμήμα Α
339679,4088209 339684,4088204 339683,4088195

#Τμήμα Β
339660,4088252 339651,4088245 339647,4088235

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Ντέρµα − Κάµπος Καρδαµύλης
Έκταση= 2,135 στρ.
Ημερ/νία= 21.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 477/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Ανδρούσης, Κληµατέικα Ελληνοεκκλησιάς
Έκταση= 1,50 στρ.
Ημερ/νία= 6.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 490/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 313601,4112079 313637,4112088 313653,4112099 313658,4112118 313663,4112124 313667,4112096 313657,4112090 313643,4112085 313637,4112057 313618,4112043
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Τσοντίλι Εξωχωρίου
Έκταση= 4,20 στρ.
Ημερ/νία= 27.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 490/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 353505,4082973 353527,4082941 353564,4082907 353572,4082891 353578,4082869 353600,4082874 353584,4082929 353526,4083000
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Βυθός Κέντρου
Έκταση= 17,80 στρ.
Ημερ/νία= 16.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 490/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=