Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Τρικάλων

4 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

Ανώνυμος είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Τρικάλων, Καστανιάς, Καστανιά Δ.Δ. Καστανιάς
Έκταση= 968,31
Ημερ/νία= 20.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 120/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 275348.700,4398415.973 275363.000,4398409.000 275349.000,4398383.000 275329.000,4398388.000 275322.000,4398413.000 275326.674,4398418.049
Εισαγωγή δεδομένων=Νίκος Αλεξανδρής

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Τρικάλων, Φαρκαδόνας, ΓΑΛΑΝΗ Δ.Δ. Ζάρκου Φαρκαδόνας
Έκταση= 43075,70
Ημερ/νία= 5.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 33/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 338623,4380112 338657,4380058 338696,4380052 338742,4380032 338811,4380001 338843,4379969 338906,4379906 338881,4379852 338892,4379820 338900,4379785 338858,4379770 338831,4379692 338818,4379774 338755,4379921 338566,4380019 338582,4380058
Εισαγωγή δεδομένων=Νίκος Αλεξανδρής

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Τρικάλων, Φαρκαδόνας, ΓΑΛΑΝΗ Δ.Δ. Ζάρκου Φαρκαδόνας
Έκταση= 10754
Ημερ/νία= 5.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 33/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 338610,4379891 338593,4379832 338660,4379793 338690,4379815 338679,4379880 338616,4379965 338565,4379921
Εισαγωγή δεδομένων=Νίκος Αλεξανδρής

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Τρικάλων, Ασπροποτάμου, Τίµιος Σταυρός Κρανιάς ∆ιευρυµένης
Έκταση= 9,265 στρεµ.
Ημερ/νία= 9.9.2008
Πηγή= ΦΕΚ 462/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 271794,4390114 271811,4390127 271844,4390115 271857,4390134 271871,4390136 271874,4390143 271900,4390164 271995,4390186 272032,4390201 272049,4390168 272007,4390161 271961,4390144 271955,4390138 271951,4390127 271916,4390100 271892,4390091 271836,4390090
Εισαγωγή δεδομένων=