Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Ευρυτανίας

20 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ευρυτανίας, Κτημενίων, Μεγάλη Βρύση ή Παλαιοσιµπρίτικα Αγ. Τριάδας
Έκταση= 17974
Ημερ/νία= 12.8.1994
Πηγή= ΦΕΚ 3/2008 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευρυτανίας, Καρπενησίου, Άνυδρα Κορυσχάδων
Έκταση= 346
Ημερ/νία= 1-11-2007
Πηγή= ΦΕΚ 12/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 305940,4307022 305948,4307020 305957,4307044 305965,4307061 305957,4307064 305949,4307044
Εισαγωγή δεδομένων=

Ανώνυμος είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευρυτανίας, Καρπενησίου, Σανή Ράχη Καρπενησίου
Έκταση= 809 τ.μ.
Ημερ/νία= 27.02.2008
Πηγή= ΦΕΚ 135/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 311102,4307501 311114,4307499 311111,4307442 311093,4307450
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευρυτανίας, Ασπροποτάμου, Παλιοσυκιά Ν. Αργυρίου
Έκταση= 1.480,22 τ.µ.
Ημερ/νία= 31-11-2007
Πηγή= ΦΕΚ 173/2008 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 275664,4337647
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Υλοτομία, Ευρυτανίας, Ποταμιάς, Πετράλωνα Κλαυσίου
Έκταση= 535,72 τ.µ.
Ημερ/νία= 27.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 212/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ευρυτανίας, Κτημενίων, Μεγάλη Βρύση ή Παλαιοσιµπρίτικα Αγ. Τριάδας
Έκταση= 17.974,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 12.8.1994
Πηγή= ΦΕΚ 226/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευρυτανίας, Προυσσού, Κυνηγού Σταυροχωρίου
Έκταση= 125,93 τ.µ.
Ημερ/νία= 30.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 255/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 287450,4296229 287438,4296234 287445,4296257 287445,4296260 287447,4296264 287449,4296259 287442,4296235 287454,4296230 287450,4296229
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ευρυτανίας, Προυσσού, Κυνηγού Σταυροχωρίου
Έκταση= 3.561,44 τ.µ.
Ημερ/νία= 30.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 257/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ευρυτανίας, Προυσσού, Κυνηγού Σταυροχωρίου
Έκταση= 88,86 τ.µ.
Ημερ/νία= 1986
Πηγή= ΦΕΚ 268/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 287655,4296366 287354,4296366 287054,4296388 287554,4296388 287654,4296366
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ευρυτανίας, Προυσσού, Κυνηγού Σταυροχωρίου
Έκταση= 158,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 1999
Πηγή= ΦΕΚ 268/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 287453,4296288 287469,4296274 287469,4296272 287476,4296275 287456,4296294 287453,4296288
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ευρυτανίας, Προυσσού, Κυνηγού Σταυροχωρίου
Έκταση= 109,84 τ.µ.
Ημερ/νία= 1986
Πηγή= ΦΕΚ 268/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 287363,4296364 287358,4296364 287356,4296385 287360,4296386 287363,4296364
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Ευρυτανίας, Προυσσού, Κυνηγού Σταυροχωρίου
Έκταση= 768,16 τ.µ.
Ημερ/νία= 1986
Πηγή= ΦΕΚ 268/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ευρυτανίας, Προυσσού, Κυνηγού Σταυροχωρίου
Έκταση= 108,28 τ.µ.
Ημερ/νία= 2000
Πηγή= ΦΕΚ 269/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 287296,4296334 287310,4296357 287308,4296359 287292,4296335 287296,4296334
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ευρυτανίας, Προυσσού, Κυνηγού Σταυροχωρίου
Έκταση= 1.920,32 τ.µ.
Ημερ/νία= 30.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 269/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 287421,4296387 287390,4296386 287388,4296408 287389,4296435 287390,4296448 287418,4296449 287421,4296387
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ευρυτανίας, Προυσσού, Κυνηγού Σταυροχωρίου
Έκταση= 77,17 τ.µ.
Ημερ/νία= 2000
Πηγή= ΦΕΚ 288/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 287454,4296248 287454,4296249 287462,4296264 287463,4296265 287465,4296269 287468,4296268 287469,4296268 287469,4296262 287465,4296251 287458,4296244 287454,4296248
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ευρυτανίας, Προυσσού, Κυνηγού Σταυροχωρίου
Έκταση= 64,23 τ.µ
Ημερ/νία= 1999
Πηγή= ΦΕΚ 288/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 287459,4296218 287450,4296229 287454,4296230 287464,4296223 287459,4296218
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ευρυτανίας, Προυσσού, Κυνηγού Σταυροχωρίου
Έκταση= 83,42 τ.µ.
Ημερ/νία= 1999
Πηγή= ΦΕΚ 288/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 287476,4296203 287481,4296213 287488,4296208 287486,4296202 287481,4296201 287476,4296203
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ευρυτανίας, Ασπροποτάμου, Τσαουνιάδα Ραπτοπούλου
Έκταση= 6.906.12 τ.µ.
Ημερ/νία= 1960−1985
Πηγή= ΦΕΚ 473/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ευρυτανίας, Βίνιανης, Μπασµπούτι Χρύσως
Έκταση= 785,38 τ.µ.
Ημερ/νία= 29.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 474/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 300159,4322155 300143,4322139 300138,4322135 300129,4322156 300135,4322167 300144,4322182 300149,4322176 300161,4322160
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Ευρυτανίας, Καρπενησίου, Σούϊλα Καρπενησίου
Έκταση= 3.576,52 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 491/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 307758,4310644 307817,4310660 307837,4310611 307817,4310588 307801,4310593 307790,4310599 307763,4310617
Εισαγωγή δεδομένων=