Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Φωκίδος

22 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Αμφίσσης, Αργοµοίρα Άµφισσας
Έκταση= 1.838,50τ.µ.
Ημερ/νία= 11.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 101/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 357379,4262515 357382,4262529 357430,4262531 357455,4262519 357470,4262511 357472,4262498 357430,4262504
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Φωκίδος, Παρνασσού, Παλαιοχώραφα Επταλόφου
Έκταση= 3.704,50τ.µ.
Ημερ/νία= 14.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 110/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 368201,4273351 368205,4273316 368226,4273290 368161,4273271 368156,4273351
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Φωκίδος, Τολοφώνος, Καβουλινίτσα Καλλιθέας
Έκταση= 791,48τ.µ.+861,43τ.µ.+1.156,54τ.µ.
Ημερ/νία= 8.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 115/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Βάλτος Σεργούλας
Έκταση= 190,20 τ.µ.
Ημερ/νία= 1970-2007
Πηγή= ΦΕΚ 217/2008 τεύχ. 4 σελ. 16
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Σκλάβου − Ζερέλι Μοναστηρακίου
Έκταση= 1.337 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 218/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Άνω Λάκκα Τρικόρφου
Έκταση= 986,80 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 257/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Υλοτομία, Φωκίδος, Ευπαλίου, Καλαµάκι ή Μπαµπζίνα Τρικόρφου
Έκταση= 8.452 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.2007 - 3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 259/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Υλοτομία, Φωκίδος, Ευπαλίου, Αγριλιά Σεργούλας
Έκταση= 330,89 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 259/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Υλοτομία, Φωκίδος, Ευπαλίου, Κόκκινος Ευπαλίου
Έκταση= 612,80 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 261/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Υλοτομία, Φωκίδος, Ευπαλίου, Aγγουράκι Ευπαλίου
Έκταση= 2.108,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 10.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 269/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Γαλαξιδίου, Αλπότρυπα Αγίων Πάντων
Έκταση= 1.199,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 293/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Μάραθος Ευπαλίου
Έκταση= 3.459,25 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 292/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Δεσφίνης, Χώρα ∆εσφίνας
Έκταση= 6.112,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 370/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 367721,4250607 367756,4250604 367796,4250608 367800,4250596 367805,4250589 367807,4250581 367822,4250567 367830,4250555 367836,4250542 367837,4250532 367839,4250530 367838,4250518 367842,4250505 367798,4250522 367758,4250540 367751,4250571 367741,4250587
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Φωκίδος, Παρνασσού, Πελιπέδια Λιλαίας
Έκταση= 593,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 368/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 368517,4276945 368524,4276947 368535,4276907 368542,4276895 368549,4276879 368535,4276879 368531,4276894 368528,4276906
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Τολοφώνος, Μικροβούνι Τριζονιών
Έκταση= 2.649,15 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 379/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 331171,4247332 331175,4247312 331212,4247277 331219,4247229 331255,4247235 331233,4247218 331209,4247224 331187,4247257 331159,4247328 331150,4247328
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Φωκίδος, Γαλαξιδίου, Βαϊδερπός − Πηγάδια Γαλαξιδίου
Έκταση= 4.713,93 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 388/2008 τεύχ. 4 σελ. 11
Συντεταγμένες= 359771,4253230
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Υλοτομία, Φωκίδος, Παρνασσού, Ράχες−Πλαγιές Πολύδροσου
Έκταση= 1.149,86 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 427/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Παρνασσού, Άνω Σουβάλα Πολύδροσου
Έκταση= 365,11 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.8.2008
Πηγή= ΦΕΚ 427/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Φωκίδος, Δεσφίνης, Κεφαλή−Κεφαλογλάνι ∆εσφίνας
Έκταση= 13.166 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 447/2008 τεύχ. 4 σελ. 11
Συντεταγμένες= 367286,4252740 367296,4252685 367294,4252673 367308,4252655 367283,4252613 367271,4252611 367265,4252587 367263,4252577 367233,4252579 367190,4252566 367180,4252579 367190,4252566 367180,4252579 367182,4252598 367193,4252615 367184,4252647 367220,4252696
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Φωκίδος, Παρνασσού, Λακουβάθρα Επταλόφου
Έκταση= 2.741 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 452/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 370970,4272819 370960,4272824 370953,4272820 370943,4272840 370911,4272843 370893,4272833 370901,4272817 370912,4272798 370930,4272794 370937,4272783 370964,4272788
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Στουρνόραχη Τρικόρφου
Έκταση= 1.143.40 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 480/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1 317764,4258104 317788,4258113 317769,4258158 317763,4258153 #Τμήμα 2 317801,4258132 317808,4258150 317804,4258166 317782,4258163
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Φωκίδος, Ευπαλίου, Χάνι Φασουλά Φιλοθέης
Έκταση= 188.226,32 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.8.2008
Πηγή= ΦΕΚ 483/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 323968,4258864 324429,4258806 324639,4258890 324652,4258771 324103,4258378 324125,4258500 324102,4258549 323942,4258763
Εισαγωγή δεδομένων=