Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Λακωνίας

16 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Γερόνθρων, Προφήτης Ηλίας Τ.∆. Καλλιθέας,Τ.∆. Γερακίου, ∆. Γερονθρών, και Τ.∆. Αγριάνων, Χρυσάφων, Κεφαλά, Γκοριτσάς, Καλλονής, Αγίων Αναργύρων, Σκούρας, ∆. Θεραπνών, Τ.∆. Βερίων−Βασσαρά, ∆. Οινούντος, Τ.∆. Κροκεών, ∆αφνιού, ∆. Κροκεών,Τ.∆. Βρονταµά, ∆. Σκάλας
Έκταση= 152.956,520 στρ
Ημερ/νία= 23-8-2007
Πηγή= ΦΕΚ 168/2008 τεύχ. 4 σελ. 52
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Βοιών, Πλατανιστός - Πύργος Παντάνασσας
Έκταση= 600 στρ.
Ημερ/νία= 28-07-2007
Πηγή= ΦΕΚ 103/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 405501,4047737 405531,4047742 405541,4047731 405587,4047829 405613,4047799 405723,4047558 405736,4047479 405728,4047379 405788,4047374 405850,4047284 405848,4047234 405779,4047216 405756,4047099 405821,4047009 405731,4046889 405829,4046756 405737,4046625 405848,4046594 405847,4046494 405884,4046417 405988,4046348 405864,4046217 405864,4046143 405749,4045855 405629,4045862 405814,4045966 405472,4046085 405373,4046101 405253,4046199 405244,4046314 405179,4046402 405135,4046402 405205,4046485 405203,4046509 405258,4046593 405242,4046612 405186,4046626 405233,4046645 405162,4046715 405080,4046737 405076,4046861 405211,4047035 405225,4047079 405318,4047128 405351,4047184 405376,4047358 405424,4047405 405468,4047495 405489,4047644 405513,4047699
Εισαγωγή δεδομένων=Νίκος Αλεξανδρής,dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λακωνίας, Γερόνθρων, Τσίλια Γερακίου
Έκταση= 7,045 στρ.
Ημερ/νία= 29.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 148/2008 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 380394,4096220 380399,4096229 380382,4096283 380362,4096323 380354,4096329 380336,4096320 380317,4096349 380292,4096344 380316,4096275 380337,4096234
Εισαγωγή δεδομένων=Νίκος Αλεξανδρής,dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Λακωνίας, Ασωπού, Τουρκόβιγλα − Ξυλί Παπαδιανίκων
Έκταση= 16.648,27 τ.µ.
Ημερ/νία= 7.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 148/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Βοιών, Λαγκουβάρδες Λαχίου
Έκταση= 7,34 στρ.
Ημερ/νία= 21.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 148/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Βοιών, Σµουγάκι Παντάνασσας
Έκταση= 3,8 στρ.
Ημερ/νία= 13.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 224/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Μονεμβασίας, Αµπέλι−Κουµαροχώρι Λιρών
Έκταση= 2,99 στρ.
Ημερ/νία= 9.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 307/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λακωνίας, Οινούντος, Πρασά ή Τελάγια Σελλασίας
Έκταση= 2.801,5 τ.µ.
Ημερ/νία= 22.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 307/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 356968,4115270 356941,4115291 356918,4115318 356914,4115330 356889,4115330 356905,4115286 356900,4115275 356891,4115267 356891,4115256 356897,4115253 356943,4115268
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Λακωνίας, Μυστρά, Ρούδα Αναβρυτής
Έκταση= 27,170 στρ.
Ημερ/νία= 15.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 340/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Κροκεών, ∆ηµοσιές Βασιλακίου
Έκταση= 42.926,46 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 365/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Κροκεών, Λογγάκια Κροκεών
Έκταση= 36,144 στρ.
Ημερ/νία= 26.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 365/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 368861,4084170 368893,4084266 368906,4084224 368969,4084220 368951,4084194 369046,4083990 369083,4083840 369090,4083761 369053,4083765 369024,4083812 369011,4083900
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Οινούντος, Πυργάκια Βασσαρά
Έκταση= 8.442,5 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 365/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 363413,4116426
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Λακωνίας, Θεραπνών, Κούνος Χρυσάφων
Έκταση= 232.019,866 τ.µ.
Ημερ/νία= 16.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 455/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Κροκεών, Φτέρη − Νικόλακκας ∆αφνίου
Έκταση= 49.119,68 τ.µ.
Ημερ/νία= 8.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 456/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λακωνίας, Οινούντος, Παλιογουλάς ή Κακονέρι Βρεσθένων
Έκταση= 5.042,49 τ.µ.
Ημερ/νία= 12.8.2008
Πηγή= ΦΕΚ 459/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1 361545,4117007
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λακωνίας, Θεραπνών, Κοκκαλιάρη Αγίων Αναργύρων
Έκταση= 3.558,9 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.9.2008
Πηγή= ΦΕΚ 482/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 374831,4094832 374838,4094810 374835,4094759 374854,4094722 374868,4094708 374850,4094683 374819,4094657 374815,4094662 374834,4094685 374834,4094697 374820,4094722 374814,4094758 374826,4094821
Εισαγωγή δεδομένων=