Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Αρκαδίας

9 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Αρκαδίας, Μεγαλόπολης, Βαργιαναίϊκα Λυκοχίων
Έκταση= 32109
Ημερ/νία= 29.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 25/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 335993,4151554 336102,4151578 336082,4151651 336081,4151812 336045,4151820 335991,4151792 335925,4151709 335918,4151686

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αρκαδίας, Γόρτυνος, - Μεγαλόπολης−Βαλτετσίου−Φαλαισίας-Γόρτυνος
Έκταση= 314557940
Ημερ/νία= 21.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 55/2008 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αρκαδίας, Τροπαίων, ΚΟΝΤΟΠΑΛΙΟΥΡΑΣ − ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σπάθαρι
Έκταση= 11,600 στρ.
Ημερ/νία= 7.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 236/2008 τεύχ. 4 σελ. 9
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Αρκαδίας, Τρίπολης, Τρίγωνο οδών Γορτυνίας − Τριπόλεως Τριπόλεως
Έκταση= 11.471,74 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 307/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αρκαδίας, Βόρειας Κυνουρίας, Παινεσέϊκα Κορακοβουνίου
Έκταση= 4.638,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 27.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 318/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 388322,4133267 388262,4133276 388258,4133251 388283,4133241 388251,4133202 388302,4133181 388298,4133153 388310,4133153 388347,4133189 388314,4133217
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Αρκαδίας, Λεβιδίου, Πετροβούνια Λεβιδίου
Έκταση= 8.375,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 318/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Αρκαδίας, Γόρτυνος, Λινοβρόχιο Καρύταινας
Έκταση= 11,713 στρ.
Ημερ/νία= 14.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 350/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 326589,4153259
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αρκαδίας, Βόρειας Κυνουρίας, Πέρα Τηγάνι Τυρού
Έκταση= 1.354,25 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.8.2008
Πηγή= ΦΕΚ 404/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 398146,4123963 398171,4123957 398173,4123958 398190,4123972 398199,4123973 398198,4123985 398154,4124004 398155,4123994 398154,4123986 398150,4123973 #Εξαιρείται 398191,4123988 398186,4123979 398181,4123969 398176,4123960 398183,4123966 398187,4123973 398191,4123980 398194,4123987
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Αρκαδίας, Βόρειας Κυνουρίας, Ζυγός Αγίου Πέτρου
Έκταση= 99,81 στρ.
Ημερ/νία= 29.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 477/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=