Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

36 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Ναυπάκτου, Στουρνάρα Βλαχοµάνδρας
Έκταση= 72336
Ημερ/νία= 13.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 8/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=

Συντεταγμένες δυσανάγνωστες.

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αντιρρίου, Καλαµάκι – Παλιοβούνα Αντιρρίου
Έκταση= 16950
Ημερ/νία= 22.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 8/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 295949,4247567 295989,4247511 296036,4247501 296120,4247551 296138,4247677

dzach είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Στράτου, Κλίµα Λεπενούς
Έκταση= 539
Ημερ/νία= 6.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 8/2008 τεύχ. 4 σελ. 2

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αστακού, Μπαµπίνης−Φυτειών−Παπαδάτου Μπαµπίνης − Φυτειών − Παπαδάτου
Έκταση= 23.426 στρ.
Ημερ/νία= 5.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 38/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Θέρμου, Κούτσορο Θέρµου
Έκταση= 0,68073 στρ.
Ημερ/νία= 24.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 78/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Θεστιέων, Κακαβά Θεστιέων
Έκταση= 0,512 στρεµ.
Ημερ/νία= 10.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 13/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Μεδεώνος, Αετός Ξηροµέρου Αετού − Μπαµπίνης
Έκταση= 192.183,466 τ.µ
Ημερ/νία= 17.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 42/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Ναυπάκτου, Αετοράχη Ναυπάκτου
Έκταση= 97,23 τ.µ
Ημερ/νία= 22.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 4/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Ναυπάκτου, Αγριελιά Αφροξυλιάς
Έκταση= 13,476 στρεµ.+1,420 στρεµ.
Ημερ/νία= 13.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 15/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Νεάπολης, Πλατίτσες Σπολάϊτας
Έκταση= 0,54586 στρεµ.+2,47190 στρεµ.
Ημερ/νία= 4.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 114/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Παναιτωλικού, Σκάλα Σκουτεράς
Έκταση= 0,44591 στρεµ.+0,42040 στρεµ.,
Ημερ/νία= 10.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 13/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Χλιµουδιά Μουσούρων
Έκταση= 0,882 στρεµ.
Ημερ/νία= 26.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 129/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 00274679,04260308 00274575,04260211
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Κατσάς Αιτωλικού
Έκταση= 5,560 στρ
Ημερ/νία= 18-3-2008
Πηγή= ΦΕΚ 184/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 267174,4255270 267204,4255389
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Ινάχου, Καπνά Ποδογοράς
Έκταση= 8,07397 στρεµ.
Ημερ/νία= 22.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 166/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Ναυπάκτου, Καλογερόλακα ∆άφνης
Έκταση= 0,80565 στρ.
Ημερ/νία= 8.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 198/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 314506,4254295 314517,4254297 314518,4254304 314517,4254308 314495,4254311 314491,4254310 314487,4254310 314487,4254310 314481,4254314 314463,4254317 314461,4254308 314463,4254301 314476,4254299 314489,4254297
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Παραβόλας, Κριθαράκι Καλλιθέας
Έκταση= 13,219 στρ.
Ημερ/νία= 19.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 198/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Μονόξυλο Κουτσοχερίου − Αγ. Γεωργίου
Έκταση= 7,5 στρ.
Ημερ/νία= 29.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 233/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Θέρμου, Τσούκρα Ανάληψης
Έκταση= 1,21268 στρεµ.
Ημερ/νία= 15.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 279/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Πλατάνου, Λιβάδια Λιβαδακίου
Έκταση= 0,5112 στρεµ.
Ημερ/νία= 14.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 279/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Παραβόλας, Ψωρόλακκα Λαµπιρίου
Έκταση= 0,575 στρ.
Ημερ/νία= 12.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 304/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Χάλκειας, Καστελάκι Τρικόρφου
Έκταση= 6,67154 στρεµ.
Ημερ/νία= 22.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 314/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αποδοτίας, Παναγία Κρυονερίου
Έκταση= 194,72 τ.µ.
Ημερ/νία= 23.05.2008
Πηγή= ΦΕΚ 324/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Ναυπάκτου, Καλογερόλακα ∆άφνης
Έκταση= 108,20 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 339/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Λυκότρυπα Σταµνάς
Έκταση= 2,409 στρεµ.
Ημερ/νία= 13.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 357/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 264778,4268397 264769,4268386 264764,4268464
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αντιρρίου, Κοκκινοπήλι Μολυκρείου
Έκταση= 5,367 στρεµ.
Ημερ/νία= 17.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 357/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αποδοτίας, Παναγία Κρυονερίου
Έκταση= 326,76 τ.µ.
Ημερ/νία= 23.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 357/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αγρινίου, Στρογγυλό Λιαγκέϊκα
Έκταση= 17,32243 στρεµ.
Ημερ/νία= 26.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 378/2008 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Ναυπάκτου, Ξινοροδιές Παλαιοχωρακίου
Έκταση= 229.701.58 τ.μ.
Ημερ/νία= 20.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 381/2008 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1 314560,4257108 314555,4257093 314558,4257060 314579,4257052 314592,4257046 314583,4257029 314593,4257012 314597,4256994 314611,4256989 314617,4256982 314609,4256960 314622,4256940 314633,4256916 314620,4256901 314617,4256876 314621,4256868 314625,4256844 314640,4256792 314637,4256773 314635,4256757 314640,4256742 314635,4256721 314632,4256707 314629,4256695 314582,4256712 314587,4256728 314584,4256745 314575,4256787 314576,4256826 314475,4256857 314505,4256781 314527,4256768 314537,4256757 314544,4256747 314539,4256718 314535,4256693 314538,4256665 314485,4256525 314486,4256508 314503,4256498 314506,4256460 314499,4256449 314498,4256426 314508,4256411 314508,4256395 314523,4256378 314530,4256352 314493,4256347 314495,4256333 314496,4256318 314519,4256317 314522,4256299 314514,4256287 314523,4256273 314537,4256257 314543,4256247 314559,4256223 314569,4256219 314580,4256227 314596,4256223 314595,4256221 314604,4256216 314659,4256268 314687,4256274 314693,4256272 314708,4256278 314713,4256284 314722,4256281 314726,4256282 314739,4256288 314754,4256301 314767,4256303 314764,4256289 314776,4256299 314779,4256301 314818,4256319 314839,4256329 314852,4256339 314868,4256384 314808,4256439 314793,4256464 314818,4256499 314854,4256492 314862,4256525 314803,4256544 314783,4256569 314768,4256614 314753,4256679 314703,4256759 314693,4256819 314668,4256899 314673,4256919 314663,4257024 #Τμήμα 2 314337,4256795 314358,4256833 314352,4256866 314355,4256897 314352,4256926 314350,4256961 314344,4257001 314339,4257033 314381,4257021 314375,4256997 314389,4257002 314405,4256993 314416,4256986 314422,4256961 314428,4256924 314439,4256905 314456,4256890 314456,4256878 314475,4256857 314474,4256826 314470,4256810 314476,4256789 314477,4256758 314474,4256751 314470,4256741 314463,4256720 314446,4256712 314441,4256693 314440,4256672 314442,4256652 314441,4256638 314445,4256629 314451,4256605 314451,4256586 314444,4256571 314429,4256543 314432,4256525 314437,4256527 314440,4256511 314429,4256497 314427,4256481 314421,4256459 314445,4256451 314431,4256459 314364,4256582 314339,4256519 314303,4256551 314287,4256591 314280,4256728 314255,4256778 314273,4256787 314286,4256781 314269,4256812 314243,4256869 314228,4256917 314191,4256989 314190,4257005 314200,4257007 314205,4257035 314231,4257003 314249,4256960 314247,4256926 314260,4256899 314292,4256876 314303,4256858 #Τμήμα 3 314413,4256352 314409,4256338 314405,4256331 314434,4256311 314427,4256293 314446,4256275 314464,4256268 314471,4256262 314482,4256270 314471,4256270 314466,4256271 314450,4256278 314416,4256342 #Τμήμα 4 314752,4256262 314736,4256242 314729,4256233 314738,4256228 314741,4256240 314748,4256247 #Τμήμα 5 314365,4257218 314354,4257187 314344,4257153 314339,4257115 314338,4257079 314339,4257042 314339,4257033 314361,4257021 314375,4256997 314389,4257002 314405,4256993 314416,4256986 314422,4256961 314428,4256924 314439,4256905 314456,4256890 314466,4256878 314475,4256857 314576,4256826 314564,4256857 314547,4256888 314542,4256915 314534,4256936 314522,4256959 314518,4256987 314505,4257017 314487,4257096 314486,4257173
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αγρινίου, Στρογγυλό Λιαγκέϊκα
Έκταση= 4,52677 στρ.
Ημερ/νία= 3.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 416/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Κολοβρός Μεσολογγίου
Έκταση= 0,390 στρεµ.
Ημερ/νία= 17.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 416/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 277593,4254650 277574,4254638
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Ναυπάκτου, Ταράτσες Πιτσινέϊκων
Έκταση= 686,81 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 415/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Παναιτωλικού, Λαγκάδες Σιτοµένων
Έκταση= 4,47088 στρεµ.
Ημερ/νία= 21.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 422/2008 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αντιρρίου, Βαθύρεµα Μολυκρείου
Έκταση= 563,33 τ.µ.
Ημερ/νία= 22.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 454/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Ναυπάκτου, Καστράκι − Περιµετρική Ναυπάκτου
Έκταση= 2.886.446,60 τ.μ.
Ημερ/νία= 7.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 129/2008 τεύχ. 4 σελ. 11
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
305204,4249473

#Τμήμα 2
302802,4250281 302803,4250354 302865,4250388 302946,4250388 302919,4250323 303091,4250438 303241,4250502 303316,4250552 303385,4250516 303462,4250537 303503,4250477 303532,4250413 303590,4250376 303640,4250387 303689,4250386 303745,4250373 303778,4250456 303934,4250466 304081,4250613 304192,4250731 304448,4250788 304594,4250650 304712,4250650 304775,4250505 304953,4250391 304966,4250246 304968,4250139 304935,4250048 304935,4249979 305005,4249964 304991,4249902 304933,4249878 304919,4249671 304616,4249822 304558,4249772 304443,4249646 304313,4249636 304303,4249561 304498,4249426 304673,4249401 304623,4249286 304573,4249186 304583,4249023 304528,4249081 304503,4249036 304348,4248901 304108,4249011 304133,4249126 304158,4249186 304183,4249296 304098,4249286 304003,4249301 303963,4249356 303883,4249381 303798,4249506 303773,4249816 303613,4249851 303548,4249931 303523,4249871 303473,4249821 303498,4249726 303368,4249761 303328,4249871 303268,4249831 303198,4249881 303178,4249721 303038,4249636 302968,4249631 302931,4249745 302937,4249766 302911,4249786 302906,4249810 302924,4249848 302896,4249878 302881,4249902 302893,4249911 302968,4250006 302918,4250111 302933,4250221

Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Αγία Παρασκευή Αστροβίτσας Αιτωλικού
Έκταση= 2,256 στρεµ.
Ημερ/νία= 31.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 198/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 265686,4258202 265729,4258059
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Ναυπάκτου, Μαµουλάδα Μαµουλάδας
Έκταση= 1038
Ημερ/νία= 22.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 8/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 307854,4252917
Εισαγωγή δεδομένων=dzach