Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Χίου

9 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Αμανής, Αντραχλιάς-Λιχανή-Κουφή Πλατάνα Νενητουρίων
Έκταση= 563630
Ημερ/νία= 26.9.2005
Πηγή= ΦΕΚ 72/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Χίου, Χίου, Κοπριές Χίου
Έκταση= 23260
Ημερ/νία= 18-9-1998
Πηγή= ΦΕΚ 117/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 684932,4250939 684961,4250973 685105,4250858 685044,4250757 684959,4250813
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Αμανής, Πλατειά Ράχη Αγ. Γάλατος
Έκταση= 3,325 στρ.+9,950 στρ.
Ημερ/νία= 7.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 45/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Καμποχώρων, Λεµπουναριά ∆αφνώνα
Έκταση= 0,887 στρ.
Ημερ/νία= 7.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 119/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Καρδαμύλων, Βίγλα Βικίου
Έκταση= 116,515 στρ.
Ημερ/νία= 5.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 89/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Χίου, Καρδαμύλων, Αγ. Ειρήνη Καρδάµυλων
Έκταση= 2,315 στρ.
Ημερ/νία= 27-12-2007
Πηγή= ΦΕΚ 30/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Μαστιχοχωρίων, ∆άφνη Ολύµπων
Έκταση= 7,619 στρ.
Ημερ/νία= 7.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 51/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Μαστιχοχωρίων, Ποταµοί Ολύµπων
Έκταση= 51,29 στρ.
Ημερ/νία= 15.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 363/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Μαστιχοχωρίων, Ζωοδόχου πηγή Ολύµπων
Έκταση= 1,440 στρ.
Ημερ/νία= 5.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 403/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=