Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Καβάλας

2 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Καβάλας, Ορεινού, Κεχρόκαµπος Κεχροκάµπου
Έκταση= 2,00 στρεµ.
Ημερ/νία= 23.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 238/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 555521,4558275 555523,4558291 555539,4558306 555563,4558302 555576,4558287 555569,4558260 555541,4558258
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Καβάλας, Θάσου, Φονιά Πλάκα Θεολόγου
Έκταση= 993,41 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 327/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=