Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Κεφαλληνίας

53 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Παλικής, Ράχη ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ
Έκταση= 1958
Ημερ/νία= 17.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 127/2008 τεύχ. 4 σελ. 31

dzach είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Λειβαθούς, Καρούζα Ποριαράτων
Έκταση= 10250
Ημερ/νία= 17.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 128/2008 τεύχ. 4 σελ. 24

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Πόρος Λάσσης Αργοστολίου
Έκταση= 2,220στρ.
Ημερ/νία= 24-8-2006
Πηγή= ΦΕΚ 64/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Κριτωνού Θηναίας
Έκταση= 7,076 στρεµ.
Ημερ/νία= 14.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 121/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Μύλος ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ
Έκταση= 0,375. στρ.
Ημερ/νία= 26.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 22/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Λοραντάτα Φαρακλάτων
Έκταση= 737 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 20/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Ελειού - Πρόνων, - Αγίας Ειρήνης – Αργινίων –Μαρκοπούλου Ξενοπούλου – Πάστρας – Πόρου − Σκάλας
Έκταση= 23.500 στρ.
Ημερ/νία= 11.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 41/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Ελειού - Πρόνων, Μούντα Σκάλας
Έκταση= 1,050 στρεµ.
Ημερ/νία= 30.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 26/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Ελειού - Πρόνων, Ρατζακλίου Ρατζακλίου
Έκταση= 3,750 στρ.
Ημερ/νία= 5.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 21/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Γεφύρι Περαχωρίου
Έκταση= 0,497στρ.
Ημερ/νία= 11.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 98/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Λειβαθούς, Κόκκινος Βράχος Σιµωτάτων
Έκταση= 2,500στρ.
Ημερ/νία= 28.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 121/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Λειβαθούς, Τραπεζάκι Μουσάτων
Έκταση= 500 τ.μ.
Ημερ/νία= 29.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 26/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Κεφαλληνίας, Ομαλών, Κουλούµι Φραγκάτων
Έκταση= 1,125 στρεµ.
Ημερ/νία= 18.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 121/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Παλικής, Κουβαλάτα ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ
Έκταση= 1,125 στρ.
Ημερ/νία= 21.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 121/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Παλικής, Γέρο−Γόµπος, Σχίνος Χαβριάτων
Έκταση= 102,725 στρεµ.
Ημερ/νία= 20.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 20/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Πυλαρέων, Τριβιά Αγίας Ευφηµίας
Έκταση= 0,713 στρ.
Ημερ/νία= 29.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 20/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Σάμης, ∆έντρο Πουλάτων
Έκταση= 1.250 τ.μ.
Ημερ/νία= 7.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 99/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Σάμης, Κουρούπες Χαλιωτάτων
Έκταση= 600 τ.μ.
Ημερ/νία= 7.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 98/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Σάμης, Άκολη Πυργίου
Έκταση= 1,125 στρ.
Ημερ/νία= 7.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 98/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Ρίζα Ρίζας
Έκταση= 45,375 στρ.
Ημερ/νία= 28.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 135/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Πετρικάτα Περικάτων
Έκταση= 2,000 στρ.
Ημερ/νία= 12.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 143/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Λειβαθούς, Λουρδάτα Λουρδάτων
Έκταση= 16,250 στρ.
Ημερ/νία= 29.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 135/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Παλικής, Λιβάδι ΠΑΛΙΚΗΣ
Έκταση= 0,300 στρ.
Ημερ/νία= 7.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 133/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Σάμης, Καµένα Αλώνια Πυργίου
Έκταση= 1,125 στρ.
Ημερ/νία= 16.1.2008
Πηγή= ΦΕΚ 135/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Σάμης, Παλαιά Μουζακάτα Κουλουράτων
Έκταση= 15,450 στρ.
Ημερ/νία= 20.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 172/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Αγία Κυριακή, Κεχέλι ΖΟΛΩΝ
Έκταση= 22,830 στρ.
Ημερ/νία= 5.2.2008
Πηγή= ΦΕΚ 199/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Παλικής, Ιριά −Πετανοί ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗΣ
Έκταση= 20,550 στρ.
Ημερ/νία= 4.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 199/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Φαράγγι ΝΥΦΙ
Έκταση= 4,750 στρ.
Ημερ/νία= 12.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 203/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Ερίσου, Αγιος Νικόλαος Κοµητάτων
Έκταση= 14,500 στρ.
Ημερ/νία= 3.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 203/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Αποθέσεις υλικών, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Σέλα−Πίσω Χορδάκι Ιθάκης
Έκταση= 8,073 στρ.
Ημερ/νία= 5.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 207/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Λειβαθούς, Βαρδιόλα Καλλιγάτων
Έκταση= 3,33439 στρ.
Ημερ/νία= 4.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 203/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Παλικής, Αγία Θέκλη ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ
Έκταση= 32,900 στρ.
Ημερ/νία= 12.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 203/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Παλικής, ∆αµουλιανάτα Παλίκης
Έκταση= 8,400 στρ.
Ημερ/νία= 17.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 210/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Παλικής, Καλύβια – Πετανοί Αγίας Θέκλης
Έκταση= 16,300 στρ.
Ημερ/νία= 19.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 210/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Ελειού - Πρόνων, Λιµένια Πόρου
Έκταση= 5,350 στρ.
Ημερ/νία= 9.4.2008
Πηγή= ΦΕΚ 278/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Σάμης, Λαγκαδάκια Χαλιωτάτων
Έκταση= 2,300 στρ.
Ημερ/νία= 7.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 291/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Ερίσου, Καλιπετράτα Ευρετής
Έκταση= 2.235,50 τ.μ.
Ημερ/νία= 7.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 317/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Κεφαλληνίας, Λειβαθούς, Βρυσίδια Λειβαθούς
Έκταση= 5,625 στρ.
Ημερ/νία= 3.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 359/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Λειβαθούς, Στάλους Μουσάτων
Έκταση= 5,14107 στρ.
Ημερ/νία= 20.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 390/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Σάμης, Χαράκτι Πυργίου
Έκταση= 1 στρ.
Ημερ/νία= 20.6.2008
Πηγή= ΦΕΚ 390/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, ∆αφνιάς Μηνιών
Έκταση= 3.088,03 τ.µ.
Ημερ/νία= 7.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 424/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Λανού Φαρακλάτων − ∆ιλινάτων
Έκταση= 13,600 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 424/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Κουτούπια − Στροφυλιά Πλατύς − Μακρύς Γιαλός
Έκταση= 57,00 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 424/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Παλικής, Μπασιά Χαβδάτων
Έκταση= 1,500 στρ.
Ημερ/νία= 10.7.2008
Πηγή= ΦΕΚ 453/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Κεφαλληνίας, Ελειού - Πρόνων, Καµαρούλες Σκάλας
Έκταση= 6,90370 στρ.
Ημερ/νία= 16.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 461/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Κεφαλληνίας, Πυλαρέων, Μύρτος ∆ιβαράτων
Έκταση= 429 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.3.2008
Πηγή= ΦΕΚ 461/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Λάσση Αργοστολίου
Έκταση= 1.234 τ.µ.
Ημερ/νία= 24.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 463/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Λάκκα−∆εξά ή Μαρµαροσπηλιά Βαθύ
Έκταση= 1969,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 30.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 464/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Κεφαλληνίας, Πυλαρέων, Μεγιάβουνο − Μαγκωνάρι Αγίας Ευφηµίας
Έκταση= 1969,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 464/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Κεφαλληνίας, Ελειού - Πρόνων, Ποράκι Σκάλας
Έκταση= 3 στρ.
Ημερ/νία= 3.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 466/2008 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Πόλη Σταυρού
Έκταση= 3.956 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 466/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Κεφαλληνίας, Λειβαθούς, Κλαριά Καραβάδου
Έκταση= 8,650 στρ.
Ημερ/νία= 13.5.2008
Πηγή= ΦΕΚ 477/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Ερίσου, Πόρος Τσελεντάτων
Έκταση= 767 τ.µ.
Ημερ/νία= 13.8.2008
Πηγή= ΦΕΚ 482/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=