Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Φωκίδος

29 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Κόκκινος Ευπαλίου
Έκταση= 1.200 τ.µ.
Ημερ/νία= 4-5.2006
Πηγή= ΦΕΚ 9/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 318920,4252312 318975,4252331 318981,4252316 318936,4252298 318941,4252291 318924,4252277
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Τολοφώνος, Ξηρόβρυση Πανόρµου
Έκταση= 960,32 τ.µ.
Ημερ/νία= 7-8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 50/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 346221,4248503 346217,4248527 346218,4248547 346231,4248549 346234,4248551 346258,4248492 346228,4248518
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Τολοφώνος, Καβουλινίτσα Καλλιθέας
Έκταση= 1.732,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 9-10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 56/2007 τεύχ. 4 σελ. 11
Συντεταγμένες= 339759,4244478 339732,4244489 339702,4244495 339726,4244506 339743,4244532 339768,4244501
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Κάµπος Σεργούλας
Έκταση= 3.588,73 τ.µ.
Ημερ/νία= 3-4.2006
Πηγή= ΦΕΚ 83/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 330607,4250674 330668,4250657 330616,4250735 330613,4250735 330611,4250735 330609,4250736 330604,4250740 330602,4250741 330589,4250730 330583,4250718 330581,4250717 330576,4250712 330579,4250707 330568,4250705
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Κάµπος Σεργούλας
Έκταση= 1.025,40 τ.µ.
Ημερ/νία= 3-4.2006
Πηγή= ΦΕΚ 83/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 330641,4250768 330694,4250755 330696,4250763 330693,4250764 330681,4250769 330676,4250773 330674,4250775 330672,4250777 330668,4250784 330666,4250785 330659,4250781 330655,4250780 330653,4250781 330651,4250781 330646,4250773
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Μελίσσια Μοναστηρακίου
Έκταση= 2.565 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 115/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 322985,4252305 322018,4252314 322008,4252261 322002,4252248 322997,4252224 322971,4252225 322973,4252237 322975,4252253
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Τολοφώνος, Τρία Αλώνια Καλλιθέας
Έκταση= 3.085,20 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 139/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Παλιοσταφίδα Ευπαλίου
Έκταση= 1.035,40 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.2.2006
Πηγή= ΦΕΚ 129/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 317498,4253147 317501,4253125 317490,4253101 317474,4253109 317463,4253128 317461,4253139 317474,4253137 317485,4253133 317490,4253142
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Μελίσσια Μοναστηρακίου
Έκταση= 4.250 τ.µ.
Ημερ/νία= 1986-1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 163/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 322475,4252330 322481,4252272 322502,4252275 322513,4252280 322522,4252285 322538,4252285 322565,4252285 322553,4252330 322520,4252330 322492,4252331 322487,4252331
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Παλιοκάλυβα Μανάγουλης
Έκταση= 356,69 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 648/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Φωκίδος, Ευπαλίου, Αγ. Κων/νος, Αγριοσυκιά και Άσπρο Λιθάρι Μοναστηρακίου
Έκταση= 126.016 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 567/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Φωκίδος, Δεσφίνης, Αλωνάκι − Πρίνος ∆εσφίνας
Έκταση= 130,10 στρ.
Ημερ/νία= 18.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 510/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Παπακράνη Μοναστηρακίου
Έκταση= 437,44 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.2006
Πηγή= ΦΕΚ 510/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Φωκίδος, Καλλιέων, Λούζες ∆ραµπαλόλακκας Μαυρολιθαρίου
Έκταση= 1.586,70 τ.µ.
Ημερ/νία= 10.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 510/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Φωκίδος, Ευπαλίου, Κεφάλα Τρικόρφου
Έκταση= 3.007,90 τ.µ.
Ημερ/νία= 12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 251/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Τολοφώνος, Βαένι−Καβουλινίτσα Καλλιθέας
Έκταση= 2.088,78 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.2006
Πηγή= ΦΕΚ 245/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Παλιοσταφίδα Ευπαλίου
Έκταση= 1.649,30 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 265/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 317576,4253325 317602,4253321 317648,4253355 317591,4253353 317572,4253365
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Γουβιά ∆ροσάτου
Έκταση= 247,65 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 415/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 320735,4254839 320753,4254826 320766,4254821 320761,4254815 320751,4254820 320734,4254831
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Σπηλιά − Τσερλή Μαραθιά
Έκταση= 1.377,63 τ.µ.
Ημερ/νία= 1970, 2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 421/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Τολοφώνος, Κοκκινόλακκος − Καβουλινίτσα Καλλιθέας
Έκταση= 198,72 τ.µ.
Ημερ/νία= 8-9.2005
Πηγή= ΦΕΚ 421/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 341116,4244082 341119,4244083 341125,4244074 341133,4244060 341141,4244068 341136,4244047 341130,4244047 341120,4244075
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Φωκίδος, Παρνασσού, Νότια Οικισµού Πολυδρόσου
Έκταση= 3,120 στρ.
Ημερ/νία= 4.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 716/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Τολοφώνος, Αλωνάκι Ελαίας
Έκταση= 570,54 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 648/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 333622,4249244 333610,4249263 333599,4249268 333618,4249270 333632,4249275 333642,4249280 333643,4249266 333636,4249258
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Φωκίδος, Δελφών, Γρίβα Φοράδα ∆ελφών
Έκταση= 89,02 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 192/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Φωκίδος, Παρνασσού, Ρεµµατάκια Επταλόφου
Έκταση= 6.757,31 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 210/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Φωκίδος, Παρνασσού, Άνω Ζαµπιός Επταλόφου
Έκταση= 496,35 τ.µ.
Ημερ/νία= 2002-2006
Πηγή= ΦΕΚ 210/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Φωκίδος, Γραβιάς, Ράχη Καλοσκοπής
Έκταση= 404,87 τ.µ.
Ημερ/νία= 1979,2002-2003
Πηγή= ΦΕΚ 236/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Φωκίδος, Παρνασσού, Κερασούλα Επταλόφου
Έκταση= 988,90 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 390/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Παλιοσταφίδα Ευπαλίου
Έκταση= 512,65 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 415/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 317510,4253321 317510,4253316 317497,4253306 317488,4253296 317489,4253284 317487,4253262 317475,4253236 317471,4253238 317482,4253264 317484,4253283 317482,4253298 317493,4253310
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φωκίδος, Ευπαλίου, Κόκκινος Ευπαλίου
Έκταση= 407,25 τ.µ.
Ημερ/νία= 12.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 421/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 319050,4252500 319055,4252499 319051,4252475 319039,4252432 319033,4252433 319045,4252476
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi